Виконані роботи

Перелік виконаних робіт

  1. Супрамолекулярний дизайн наноструктур для надвисокоємних функціонально-гібридних накопичувачів енергії з електрохімічними і квантовими механізмами (ДБ/Імпульс);
  2. Розроблення фізико-технологічних засад створення наноструктур для квантового генерування і акумулювання електричної енергії (ДБ/Спін).
  3. Розроблення наногібридизованих неорганічно-органічних структур для пристроїв електроніки нового покоління (Ф63/123-2016).
  4. Отримання ефективних сорбентів на основі рослинної сировини, у першу чергу з відходів перероблення агропродукції.
  5. Дослідження фізичних видів впливу на технологічні процеси, зокрема на синтез і модифікацію матеріалів та активацію водних розчинів.
  6. Дослідження можливостей застосування карбонових структур для катодного Li±інтеркаляційного струмоутворення. Синтезування мультиграфену, що сприяє формуванню нової ресурсної бази з розряду дешевих, екологічно безпечних і широко розповсюджених в природі речовин.
  7. Питома ємність мультиграфену становить Q=2250 мА*год/г, яка є значно вищою ніж у катодних матеріалів літієвих джерел живлення, що є на ринку (120-160 мА*год/г).
  8. Клатратні гетероструктури для високоефективних пристроїв перетворення, накопичення та зберігання енергії (дб/клатрат).

 

Оновлено 2 роки 10 місяців тому