Науково-технічні послуги

Науково-технічні послуги:

  • Імпедансна спектроскопія;
  • Термодинамічний аналіз;
  • Рентгеноструктурний аналіз;
  • Магнітні вимірювання;
  • Спектрофотометричні дослідження у видимій області;
  • Визначення основних характеристик води та водних розчинів (визначення показника рН, ОВП, електропровідності, вміст хлору, твердість тощо);
  • Дослідження з використанням поляризаційної оптичної мікроскопії у прохідному та відбитому світлі.
Оновлено 2 роки 8 місяців тому