Генерування ідеї

Творчий процес важко формалізувати і зазвичай кожна наукова група має свої засади діяльності. Ми ж спробуємо коротко ідентифікувати основні варіанти дій та джерела корисної інформації для формування проектної ідеї відповідно до умов конкурсів програми Горизонт 2020.
Українським науковцям більш звично формулювати теми досліджень відповідно до попередніх власних напрацювань та розуміння логіки розвитку наукової тематики у певній науково-технічній області. Значна частина робіт прикладного характеру направлена також на вирішення задач, які є важливими для розвитку України.

У процесі обговорення зі своїми колегами можливих ідей проектів для подання на конкурси програми Горизонт 2020 доцільно взяти за основу опис тих конкурсів, тематика яких відповідає вашому науково-технічному профілю.

Перелік конкурсів, які тематично пов’язані з ІКТ

В описі пріоритету кожного конкурсу (Topic Description) виділяєте три окремі складові, а саме:

  1. Specific Challenge;
  2. Scope;
  3. Expected Impact.

Specific Challenge.

Тут фактично описано проблему на вирішення якої має бути спрямований проект. При формуванні концепту проекту (проектної ідеї) Ви на основі цього опису формулюєте цілі проекту (objectives). 

Scope.

Зверніть увагу який тип проекту очікується:

  • RIA—дослідження та інновації, це аналог прикладної розробки; 
  • IA-інноваційні дії, тут результати проекту повинні бути доведені до рівня продукту чи послуги, які можуть бути виведені на ринок; 
  • CSA-координуючі та підтримуючі дії, це різного роду аналітична діяльність, підготовка рекомендацій, обмін досвідом, проведення семінарів, конференцій та навчань.

Scope в узагальненій формі представляє фактично обсяг робіт, які повинні бути виконані у проекті. Матеріал з цього розділу використовується при підготовці робочих пакетів проекту, адже Ви маєте показати, що буде зроблено саме те, що очікує Комісія.

Expected Impact.

Тут представлені очікування Комісії щодо прогресу у вирішенні поставленої проблеми. При описі результатів проекту Ви маєте показати, яким чином результати вашого проекту будуть впливати на вирішення поставленої проблеми.

При підготовці концепту проекту важливо пересвідчитись, що те, що Ви пропонуєте є новим для Європи.
Окрім того, українські організації ще недостатньо розуміють специфіку проектів, які виконуються міжнародними консорціумами.

Тому ми рекомендуємо переглянути проекти, які уже виконуються, або виконувались раніше у вашій області досліджень.
Пошук таких проектів здійснюється у Cordis.
Результати пошуку у Cordis видають анотований опис проекту, а для більш повної інформації про проект спробуйте знайти сайт проекту через пошук по акроніму (короткій назві проекту).
В результаті Ви можете отримати опис робочих пакетів проекту, його цілей та отриманих результатів (deliverables), а також контакти організацій, які є партнерами проекту.

Така інформація може бути корисною для Вас не тільки для підготовки концепту власного проекту, але й для визначення кола потенційних партнерів.

Корисним джерелом аналітичної та оглядової інформації про проблеми та досвід їх вирішення у різних сферах може стати електронний архів публікацій ЄС

Різноманітну корисну інформацію та публікації про науково-технічні досягнення можна знайти в окремих розділах порталу ЄС Дослідження та інновації.

Оновлено 2 роки тому