Горизонт 2020

Горизонт 2020 – нова програма ЄС з досліджень та інновацій. Вона триватиме з 2014 року до 2020 року з загальним бюджетом приблизно 77 млрд. євро. Горизонт 2020 є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу, Європа 2020 з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економічне зростання та створення нових робочих місць.

По суті, Горизонт 2020 є не лише наступною Рамковою програмою після Сьомої рамкової програми з досліджень та технологічного розвитку. Горизонт 2020 об’єднує Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ).

Інформаційно комунікаційні технології (ІКТ) займають чільне місце у всіх компонентах програми Горизонт 2020. Стислий опис різних пріоритетів ІКТ у програмі Горизонт 2020, які будуть фінансуватись протягом 2016-2017 років Ви можете переглянути у приєднаних файлах (*pdf).

Програма Горизонт 2020 відкрита для малих та  середніх підприємств (МСП) до участі у всій програмі. Вони можуть брати участь у спільних науково-дослідних та інноваційних діях (RIA, ІА.), як один із партнерів консорціуму. Крім цього, є виділений для МСП Інструмент розроблений спеціально для інноваційних малих та середніх підприємств. В цілому, завдання полягає в тому, що 20%  загального бюджету, який передбачається  для фінансування проектів за розділами соціальних викликів та передових технологій надійшло для малих і середніх підприємств.

Горизонт 2020 підтримує всі форми інновацій. Це включає в себе інновації, які є результатом науково дослідної діяльності. Це також включає в себе інновації, які є результатом від інших видів діяльності, таких, як пошук нових застосувань або комбінації існуючих технологій або розробки нових бізнес-моделей або нові способи взаємодії з користувачами. У той час, як під інноваціями, як правило, розуміється комерційне впровадження нового або значно поліпшеного продукту чи послуги, інновації також можуть бути для некомерційного застосування, такого як кращі громадські послуги або для вирішення соціальних потреб («соціальні інновації»).

Горизонт 2020 зміцнює підхід до інновацій в ряді напрямків. По-перше, це збільшить підтримку для тестування, пілотування, і демонстрацію нових технологій, таких, що їх потенціал в реальних умовах може бути краще зрозумілим.

По-друге, Горизонт 2020  підтримує  ринковий попит на інновації, в тому числі шляхом розробки специфікацій для нових стандартів і шляхом підтримки державних органів у закупівлі науково дослідних послуг чи інноваційних продуктів та послуг.Нові підходи також передбачено, наприклад, спонукальні призи за досягнення певних цілей, що сприяють залученню більш широкого спектру інноваторів. Крім того, зворотні заходу будуть зміцнюватися, і описи конкурсів будуть менш прискіпливими, що дозволяє найяскравішим та креативним представникам Європи запропонувати свої власні рішення.

По-третє, Горизонт 2020 вводить новий МСП Інструмент, спеціально призначений для підтримки МСП в галузі інновацій.

По-четверте, Горизонт 2020 буде нарощувати фінансові інструменти, в яких державний сектор розділяє ризик з приватним сектором, щоб зробити інвестиції доступними для розвитку інноваційних компаній і проектів.

Загалом протягом Горизонт 2020 для окремого МСП Інструмент  буде виділено як мінімум 3 мільярди євро.

Незважаючи на те, що уже був сильний акцент на залучення малого та середнього бізнесу в більш ранніх рамкових  програм, ця особлива увага до малих і середніх підприємств тепер має новий вимір, особливо для виводу нових продуктів та послуг на ринок.

Нові схеми фінансування, з одного боку, і багато перші заявники час серед малих і середніх підприємств, зацікавлених у цих можливості фінансування, з іншого боку створити сильний попит на підтримку в пошуку відповідних інструментів фінансування, а також допомога в процесі подання заявок.

Для кращого розуміння науково-інноваційної політики Європейського Союзу перегляньте матеріали порталу ЄС Дослідження та інновації.

Оновлено 3 роки 9 місяців тому