Порядок проведення наукових заходів

Порядок підготовки та проведення наукових заходів (конференцій, конгресів, шкіл, форумів, семінарів, круглих столів тощо) у Національному університеті «Львівська політехніка»

За два місяці до проведення заходу оформлюються подання на ім’я Ректора (за підписом директора інституту), наказ та плановий кошторис заходу. Підставою для оформлення наказу є подання директора навчально-наукового інституту з резолюцією Ректора. В поданні вказується:

 • доцільність проведення наукового заходу;
 • прізвище, ім’я, по батькові голови та заступників програмного і організаційного комітетів конференції;
 • місце та дата проведення заходу (ауд., навчально-науковий корпус, год.).

Якщо захід організовується та проводиться спільно з іншими установами, то це теж необхідно зазначити у поданні.
Підставою для проведення наукових та науково-технічних заходів у Національному університеті «Львівська політехніка» є наказ ректора  яким затверджуються:

 • терміни проведення заходу;
 • склад програмного та організаційного комітетів;
 • план підготовки і проведення заходу.

Якщо захід організовується та проводиться спільно з іншими установами, то це теж необхідно зазначити в наказі.

Інформаційні листи про конференцію розсилаються після затвердження наказу про проведення заходу.

Програмний комітет конференції здійснює підготовку до проведення наукового заходу, а саме:

 • визначає тематику та перелік наукових напрямів заходу;
 • формує програму заходу;
 • забезпечує створення вебсайту наукового заходу;
 • залучає вчених та фахівців до участі в науковому заході;
 • забезпечує відбір доповідей учасників заходу;
 • контролює видання збірника матеріалів заходу;
 • організовує роботу пленарних і секційних засідань (відкриває захід голова програмного комітету та його заступники, про що заздалегідь вказується у програмі, а також пленарними та секційними засіданнями керують заступники голови програмного комітету);
 • готує проєкт ухвали з конкретними пропозиціями щодо впровадження результатів заходу.

Організаційний комітет конференції забезпечує підготовку та проведення наукового заходу:

 1. Під час підготовки до проведення наукового заходу:
  • готує інформаційні повідомлення про проведення наукового та науково-технічного заходу;
  • забезпечує оформлення актів експертизи на тези, матеріали заходу та статті;
  • організовує друк збірника матеріалів та програми, а також їх розповсюдження;
  • бронює місця у готелях та резервує місця у гуртожитках для учасників заходу (за необхідності), організовує харчування учасників заходу, забезпечує проведення культурної програми для учасників заходу тощо;
  • за 10 днів до проведення наукового заходу представляє у кім. 342, гол. корп. (відділ міжнародних зв’язків) список, програму прийому іноземних учасників конференції та подання для оформлення наказу ректора на прийом іноземних учасників.
 2. Під час проведення наукового заходу:
  • проводить реєстрацію учасників;
  • організовує виставку друкованих видань тощо.
 3. Після завершення роботи наукового заходу:
  • у двотижневий термін передає звіт, збірники матеріалів, програми та ухвалу разом з іншими матеріалами заходу у відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень (гол. корпус, кім. 302а);
  • у місячний термін забезпечує формування фактичного кошторису витрат та передає його у бухгалтерію (ХІІІ корпус, кім. 47).

Фінансування наукових заходів

Фінансування конференції здійснюється за рахунок закладів вищої освіти — організаторів конференції, організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Шаблони документів для організатора конференції — https://staff.lpnu.ua/ (у розділі «Працівник»)

Пам'ятка організатора конференції

1 2
Оновлено 9 місяців тому