Наукова діяльність кафедри маркетингу і логістики

Кафедра маркетингу і логістики є ініціатором проведення з 1996 р. що два роки Міжнародної науково-практичної конференцій «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» число учасників в яких виросло із 120 до 300 осіб. За результатами роботи конференцій публікуються матеріали (тези конференції).

Кафедрою видається Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика», що є в переліку фахових видань ВАК України з 2000 року для економічних спеціальностей.

З 1982 року кафедра має статус опорної кафедри для технічних вищих закладів освіти Західного регіону (вузи Волинської, Закарпатської, Івано- Франківської, Рівенської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Львівської областей) з питань економіки енергетичних, хімічних підприємств, підприємств промисловості будівельних матеріалів та маркетингу (наказ № 1/11-2027). Це визначає діяльність кафедри з поширення навчально- методичного досвіду та надання послуг з підвищення кваліфікації, викладання профільних дисциплін у вузах регіону, проведення тематичних семінарів.

За період існування кафедри професорсько-викладацький склад стабільно, активно займався науковою діяльністю. На кафедрі працювало 2, нині вже покійних професори, д.е.н., професор Бондарєв П.П., відомий в наукових колах України фахівець зі спеціалізації виробництв, під керівництвом якого захищені понад 10 кандидатських дисертацій; д.е.н., професор Дікмаров С.В., відомий в наукових колах України фахівець з економіки енергетики.

З початку років незалежності України на кафедрі сформувався колектив науковців з проблем маркетингу, а з другої половини 90-х років — з проблем логістики.

Такий динамічний розвиток наукової діяльності кафедри зумовив структуризацію наукової діяльності за такими напрямами: Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження. Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту.

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи: магістри — 100% охоплені науковою роботою, більшість з них бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, має публікації, і це дозволяє формувати резерв для поступлення в аспірантуру.

На кафедрі маркетингу і логістики також є можливість підготовки науковців (кандидатів та докторів наук) за спеціальностями:

  • 08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»
  • 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Оновлено 3 роки 10 місяців тому