Міжнародна діяльність кафедри

Кафедра маркетингу та логістики активно працює над розвитком співпраці з іноземними університетами та міжнародними підприємствами. Cтуденти і викладачі кафедри щороку беруть участь у грантових проектах, академічних обмінах, міжнародних літніх школах та посилюють свої знання завдяки всебічному міжнародному досвіду. 

 

Міжнародна освітня діяльність

Викладачі та студенти кафедри активно беруть участь у міжнародних освітніх проектах/стажуваннях, зокрема за програмою Erasmus+. У 2021/2022 рр. студенти та викладачі кафедри в рамках міжнародних грантових проектів відвідали Познанський технологічний університет (Познань, Польща), Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Технічний університет Оствестфален-Ліппе (м.Лемго, Німеччина), Вільнюський університет (Литва).

Щороку найкращі магістри кафедри за спеціальностями «Маркетинг» та «Логістика» навчаються за програмою подвійних дипломів в університеті-партнері у Польщі - Гірничо-металургійній академії ім. С. Сташиця (м. Краків). Окрім цього магістри кафедри мають змогу навчатись за новою програмою подвійних дипломів у Познанському технологічному університеті (м. Познань).

На кафедрі на освітніх рівнях Бакалавр і Магістр навчаються й іноземні студенти.

 

Протягом вересня 2019-вересня 2022рр. на кафедрі МЛ реалізовувався проект Logistics and Supply Chain Management: dissemination of European experience в рамках програми Erasmus+  Jean Monnet Module (610856-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE).

Цілі проекту:

 • поширення європейського досвіду втілення найкращих логістичних практик.
 • забезпечення цільової аудиторії фаховими знаннями з питань Європейської практики управління ланцюгами поставок.
 • пропагування Європейського підходу до забезпечення інтеграції науки, бізнесу і влади.

Протягом реалізації проекту викладачі проектної команди проводили заняття з дисципліни «Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду» для студентів різних спеціальностей. Також проведено різні заходи, в тому числі, щороку - День логістики, щороку - організовано секцію з тезами доповіді на студентській науково-практичній конференції, двічі проведено тематичну Літню школу, міжнародну науково-практичну конференцію у 2020р., кілька екскурсій для школярів та студентів на підприємства, які поділилися досвідом кращих європейських практик.  

Протягом 2023-2025рр. на кафедрі реалізовується проект за програмою Erasmus+ Jean Monnet Module - «Dissemination of EU practices through e-marketing, conscious consumption, circular economy, resource efficiency» «Поширення практик ЄС через Е-маркетинг, свідоме споживання, циркулярну економіку, ефективність використання ресурсів» (акронім E-Marketing).

Проектна команда: доц. Довгунь Оксана, доц. Мащак Натадія, доц. Наконечна Таїсія.

Цілі проєкту:

 1. Поширення досвіду та впровадження найкращих європейських практик і програм свідомого споживання.
 2. Підвищення обізнаності щодо циркулярної економіки, свідомого споживання, ресурсоефективного та чистого виробництва, єдиного ринку «зеленої» продукції.
 3. Забезпечення цільової аудиторії професійними знаннями про основні принципи Е-маркетингу як одного з ефективних засобів промоції свідомого споживання.
 4. Просування європейських підходів у забезпеченні інтеграції науки, бізнесу та влади.

Деякі заходи вже організовувалися, також заплановані наступні, зокрема:

 • розроблено новий курс «Е-маркетинг свідомого споживання: поширення практик ЄС»;
 • проведення щороку студентських науково-технічних конференцій і проведення в 2024р. міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту»;
 • проведення щороку промо-заходів: «Еко-вікенд», «День Землі», «Білий понеділок»;
 • проведення заходу «Зелена школа» для учнів початкової школи (двічі протягом проекту);
 • організування та проведення навчально-пізнавальних екскурсій на провідні компанії.

 

 • Міжнародна наукова діяльність кафедри МЛ охоплює:
 • міжнародні наукові стажування викладачів
 • міжнародні конференції
 • візити іноземних науковців та провідних експертів задля обміну досвідом
 • наукові публікації у провідних міжнародних виданнях
 • щорічні літні школи для студентів кафедри та інституту
 • міжнародні конкурси. 
Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому