Міжнародна співпраця та партнери кафедри містобудування

В Національному університеті «Львівська політехніка», стартує англомовна магістерська освітня програма за спеціальністю 191 — Архітектура та містобудування

У 2019 році, в Національному університеті «Львівська політехніка», стартує англомовна магістерська освітня програма за спеціальністю 191 — Архітектура та містобудування (3 семестри)

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з теорії архітектури та містобудування, архітектурного проектування, ландшафтної архітектури, районного планування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Спеціалісти спеціальності 191 — Архітектура та містобудування застосовуються в галузі проектування будівель та споруд, проектування об’єктів ландшафтної архітектури, реконструкції та реновації пам’яток архітектури, в галузі охорони історичного середовища; в сфері дизайну — міського, архітектурного, графічного та вебдизайну; в сфері державного та міського адміністрування в галузі архітектури та містобудування.

Умови вступу: Відділ по роботі з іноземними студентами (http://lp.edu.ua/vris)

Кафедрою містобудування укладені двосторонні угоди і ведеться плідна наукова співпраця з такими закордонними науковими закладами як:

  • Західнопоморським технологічним університетом у Щеціні (West Pomeranian University of Technologie Szczecin) — заклад урбаністики, регіонального планування і управління Будівельно-архітектурного факультету. У рамках співпраці були проведені студентські воркшопи та опубліковані наукові результати досліджень у міжнародному наукометричному збірнику Space & Form: scientific journal (Baz Tech).
  • Віденським технічним університетом (Technische Universität Wien), у рамках співпраці відбувається академічний обмін студентами та викладачами, численні воркшопи у Львові, Одесі, Харкові, містах Криму. Від 2014 р. — International Academic Design Urban Laboratory.
  • Інститутом будівництва Ченстоховської Політехніки, Польща (Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej). Вийшли публікації у збірнику «Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej».
  • Краківською політехнікою, Польща  (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
  • Білостоцькою політехнікою, Польща (Politechnika Białostocka)

Протягом 2018-2019рр. кафедра містобудування уклала також три міжінституційні угоди в рамках програми Еразмус+ К1 — Обмін для студентів і викладачів ВНЗ — з наступними університетами:

Оновлено 3 роки 6 місяців тому