Наукова діяльність кафедри містобудування

На кафедрі успішно розвивається фундаментальна наукова школа містознавства (керівник — проф. Петришин Г. П.), що вилилося у численних публікаціях міжнародного та загальноукраїнського рівня. Науково-практичний напрям діяльності кафедри — «Планування і реконструкція міст і територій» — реалізовується у науково-дослідних роботах:

 • Науково дослідний проект від Міністерства науки Польщі «Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta», керівник — проф. Петришин Г. П. (Nr projektu N527 273237), (2009-2011);
 • Міжнародний науково-дослідний проект «The memory of vanished population groups in today´s East- and Central European urban environments. memory treatment and urban planning in Lviv, Cernivci, Chisinau and Wroclaw», учасник — проф. Петришин Г. П. (Nr P10-0158:1, Centrum för Europaforskning Lunds universitet, Sweden) (2010-2013);
 • «Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст у сучасних економічних умовах», науковий керівник — проф. к. арх. Петришин Г. П. (№ держ. реєстрації 0113 U005280), (2012-2017);
 • «Розвиток рекреації в Українських Карпатах», науковий керівник — доц., к. арх. Шульга Г. М. (№ держ. реєстрації 0113 U005277), (2012-2017);
 • «Планування і реконструкція територій міст в умовах суспільних трансформацій», науковий керівник — доц., к. арх. Соснова Н. С. (№ держ. реєстрації 0113 U005276), (2012-2017);
 • «Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст», науковий керівник — проф. к. арх. Петришин Г. П. (№ держ. реєстрації 0118U007054), (від 2018).

У науково-дослідній роботі працівниками кафедри опрацьовуються теми, актуальні для Львова та регіону:

 • Про динамічну природу містобудівної системи та про процеси самоорганізації в містобудівній системі;
 • Про генезу і проблеми просторового розвитку Львова. та інших міст регіону;
 • Про проблеми містобудівного розвитку малих міст; 
 • Про роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму та багато інших, актуальних для сьогодення тем.

Результати наукової діяльності кафедри втілилися у підготовці та виданні навчального посібника, рекомендований науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» до видання для студентів напряму підготовки 191 «Архітектура та містобудування»:

 • Містобудівне проектування/ за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. Посібник. — 2016. — 328 с.;
 • Містобудівне проектування/ за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, Частина 2: Проектування структурних елементів міста. 2017. -— 266 с..

Інші навчальні посібники:

 • Архітектурний образ міста. Навчальний посібник / Б. С. Посацький, Є. І. Король, Г. Є. Кознарська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019.
 • Лукащук Г.Б. Дендрологія. Навчальний посібник / за ред. проф. Г. П. Петришин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020.
 • Основи об’ємно-просторової композиції. Навчальний посібник / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. Друге видання, доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020.

Кафедра успішно проводить міжнародні наукові заходи, зокрема:

 • Міжнародна конференція «VIENNA’LVIV Urban studies and architectural tendencies», Львів, 19 листопада 2015 р. до 20-ліття академічної кооперації;
 • Міжнародний круглий стіл «Шляхи вирішення транспортних проблем в історичній частині Львова» 16 грудня 2015 р.;
 • Міжнародний науково практичний симпозіум «Арнольд Рерінг — мистецтво і природа в урбаністичному розвитку Львова», 19-21 травня 2016 р.;
 • Наукова конференція «Містознавчі студії: становлення наукового напрямку» в рамках наукових заходів Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» та Комісії архітектури та містобудування наукового товариства імені Шевченка з нагоди ювілею професора Петришин Галини Петрівни. Львів, 27.04.2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Простір міста — напрями розвитку», приурочена до 75-річчя з дня народження професора Богдана Посацького", 23 червня 2017 року.

Публікації викладачів кафедри містобудування у видавництвах, індексованих у наукометричних базах даних (SciVerse SCOPUS, WoS).

Book Chapter

Prospects for sustainable development of the monofunctional town of dobrotvir (Ukraine)

Petryshyn, H.Pohrebennyk, V.Sosnova, N.Ihnatiuk, A., Dzhumelia, E.Liubytskyi, R.

Studies in Systems, Decision and Control, 2020, 198, pp. 177-199.

 DOI: 10.1007/978-3-030-11274-5_12

 доступ: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11274-5_12Springer,

 

Conference Paper  •  Open access

Urbanizational Trends and Impulses in the Housing Consruction of Ukraine

Cherkes, B.Petryshyn, H.Konyk, S.

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 471(9), 092058 DOI: 10.1088/1757-899X/471/9/092058

доступ: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092058?fbclid=IwAR3OewPu3afrL5YSdX3In5n4UCkmz3qiw2JOvqU050QmJjHbdE8MlZvXUok

 

Article  •  Open access

Territorial planning of Lviv-Volyn coalfield: History and prospects

Petryshyn, H.Р.Rusanova, I.V.Skliarova, I.V.

Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, 2019(5), pp. 162-167.

DOI 10.29202/nvngu/2019-5/23

Доступ: http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1811-2019/contens-5-2019/economy-and-management/5013-territorial-planning-of-lviv-volyn-coalfield-history-and-prospects

 

Conference Paper

Potential for the development of recreation of the Lviv aglomeration on the basis of surface waters

Pohrebennyk, V.Petryshyn, H.Danylko, N.Borowik, B.Zawislak, S.

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM201818(3.1), pp. 579-586.

DOI: 10.5593/sgem2018/3.1/S12.075 ·

доступ: https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article11498

 

Article  •  Open access 

Recreational skiing in the formation of local settlement systems of Prykarpattya region

Rusanova, I.V.,  Onufriv, Y.O., Ignatyuk, A.O.

Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2018, 27(2), pp. 323-331.

doi:10.15421/111856

Доступ: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/524

Оновлено 3 роки 4 місяці тому