Видавнича діяльність кафедри

 1. Гриненко Б. Добыча газа. Учеб. пос. Бухарест: Изд. Бухарестского института нефти и газа. 1953. 220 с.
 2. Гриненко Б. Задачи и тепловые расчеты по добыче газа. Учеб. пос. Львов: Изд. Львовского Госуниверситета.1955. 90 с.
 3. Гриненко Б.С., Зелизный А.М. Производство ацетилена из природных газов. Киев: Гос. изд. техн. лит-ры УССР.1963. 178 с.
 4. Зелізний А.М., Макітра Р.Г.  Теорія каталізу та каталізатори процесів переробки нафти. Навч. посібник з курсу «Хімія нафти».  Львів: Вид. ЛПІ. 1971. 191 с.
 5. Зелізний А.М., Зелізна С.Т. Хімія невуглеводневих компонентів нафти. Навч. посібник з курсу «Хімія нафти». Львів: Вид. ЛПІ. 1972. 123 с.
 6. Зелізний А.М., Зелізна С.Т.  Високомолекулярні речовини нафти. Навч. посібник з курсу «Хімія нафти». Львів: Вид. ЛПІ. 1977. 55 с.
 7. Кучер Р.В., Компаниец В.А., Бутузова Л.Ф. Структура ископаемых углей и их способность к окислению. Монография. Киев: Наук. Думка.1980. 168 с.
 8. Прокопец М.М. Присадки к смазочным маслам. Учеб. пос. Львів: Изд. ЛПИ. 1985. 66 с.
 9. Антонишин В.И. Низкотемпературное разложение сернокислотных отходов нефтепереработки и нефтехимии в нефтяной восстановительной среде. Москва: ЦНИИТЭ Нефтехим. 1988. 72 с.
 10. Мокрый Е.Н., Котович Х.З., Гуменецкий В.В., Гринив О.И.  Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Львов: Изд. Львовского госуниверситета. 1989. 160 с.
 11. Ганіткевич М., Зелізний А. Російсько-український словник з хемії та хемічної технології. 17 000 термінів. Львів: Вид. ДУ «Львівська політехніка». 1993. 315 с.
 12. Шевчук В.У., Дзіх І.П. Термодинамічні закономірності реакцій перетворення компонентів горючих копалин. Консп. лекцій. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1996. 54 с.
 13. Bratyczak M.М., Brzozowski Z. Сwiczenia laboratoryjne y chemii i technologii polimerow. Warszawa: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 1997. 224 р.
 14. Зелізний А.М., Літковець О.А., Гуменецький В.В., Ганіткевич М.Й. Російсько-український словник термінів і зворотів з технології нафти. 12000 термінів. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1998. 306 с.
 15. Топільницький П.І., Гайванович В.І., Шищак О.В. Проблеми виробництва реформульованого бензину. Навч. посібник. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1998. 70 с.
 16. Топільницький П.І. Переробка нафтових і природних газів. Навч. посібник. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1998. 169 с.
 17. Братичак М., Бжозовський З. та ін. Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів. Навч. посібник. Варшава: Вид-во «Варшавська політехніка». 1999. 244 с.
 18. Братичак М.М. Окремі розділи промислової органічної хімії. Навч. посібник. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1999. 216 с.
 19. Братичак. М.М. Одержання альтернативних моторних палив із вугілля. Конспект лекцій з дисципліни «Виробництво альтернативних палив і олив». Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1999. 64 с.
 20. Топільницький П.І., Шищак О.В., Лепак В.З. Словник іноземних абревіатур, скорочень та умовних позначень з нафтогазопереробки. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1999. 82 с.
 21. Гайванович В.І., Топільницький П.І. Хіммотологія бензинів. Навч. посібник. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1999. 80 с.
 22. Топільницький П.І., Журба В.А., Максимик В.Я. Характеристики моторних олив зарубіжного виробництва. Довідник. Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка». 1999. 80 с.
 23. Братичак М.М., Топільницький П.І. Підприємства та продукція нафтопереробної промисловості України. Каталог-довідник. Львів: Підприємство ДЕОЛ.1999. 123 с.
 24. Вєнцковська Я., Братичак М.М., Топільницький П.І. Каталітично-адсорбційне знесірчення газів. Навч. посібник. Вроцлав-Львів: Вид-во Політехніки Вроцлавської. 2000. 183 с.
 25. Братичак М. М., Гринишин О. Б. Технологія нафти та газу. Навч. посібник. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка». 2002. 179 с.
 26. Топільницький П.І., Гринишин О.Б. Колонні апарати в нафтопереробці та нафтохімії. Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2002. 180 с.
 27. Братичак М.М., Сікорський Р.Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук. Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2003. 340 с.
 28. Лебедєв Є.В., Іщук Ю.Л., Братичак М.М. Словник з мастильних матеріалів і техніки мащення. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2003. 568 с.
 29. Братичак М.М., Братичак Мих. Мих. Пероксидні похідні епоксидних смол. Монографія. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. 236 с.
 30. Гуменецький В.В. Процеси та обладнання нафтопереробних заводів. Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2003. 440 с.
 31. Братичак М.М., Ромашко І.С., Жмудзінська-Журек Б. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії та технології переробки нафти. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2004. 410 с.
 32. Братичак М.М., Косович Л., Пенський Я. Нафтопереробна та нафтохімічна промисловість в кн. «Нафта і газ Прикарпаття». Монографія. Київ: Наукова думка. 2004. С. 361-397.
 33. Братичак М.М., Шищак О.В., Старовойт А.Г., Власов Г.О. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії та технології переробки вугілля. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. 380 с.
 34. Братичак М.М., Гагін М.Б., Лазорко О.І. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. 530 с.
 35. Братичак М.М., Пиш’єв С.В. Рудкевич М.І. Хімія і технологія переробки вугілля. Підручник з грифом МОН України. Львів: Вид-во «Бескид Біт». 2006. 272 с.
 36. Братичак М.М., Броза Г., Кастано В.М. Англо-німецько-іспансько-український словник з хімії та технології полімерів. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. 368 с.
 37. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів. Підручник з грифом МОН України. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2006. 496 с.
 38. Bratyczak M., Romaszko I., Zmudzinska-Zurek B. Angeilsko-polsko-rosyjsko-ukrainski slownik z chemii i technologii ropy naftowej. Krakow. Inst. Techn.Nafty im. Prof. Stanislawa Pilata. 2007. 408 р.
 39. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія високомолекулярних сполук. Підручник з грифом МОН України. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2008. 460 с.
 40. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія і технологія олігомерів. Навч. посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2008. 311 с.
 41. Братичак М.М. Основи промислової нафтохімії. Підручник з грифом МОН України. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2008. 604 с.
 42. Топільницький П.І. Первинна переробка природних і нафтових газів та конденсатів. Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2008. 260 с.
 43. Топільницький П.І., Кочубей В.В., Бутиліна Н.О., Раєвський Ю.А. Фізична хімія. Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2008. 112 с.
 44. Шевчук В.У., Мацяк О.М. Каталітичні перетворення вуглеводневої сировини. Консп. лекцій. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2008. 112 с.
 45. Братичак М.М., Гетьманчук Ю.П. Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук. Підручник з грифом МОН України.  Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2009. 416 с.
 46. Братичак М.М., Броза Г., Астахова О.Т. Англо-німецько-польсько-український словник з хімії та технології полімерів. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2009. 480 с.
 47. Троценко В.О., Порайко Д.М., Литвин Б.Л., Топільницький П.І. Поверхнево-активні речовини під час розділення нафтових емульсій. Використання поверхнево-активних речовин в процесах нафтовидобутку на родовищах ВАТ «Укрнафта». Кол. монографія. Івано-Франківськ: Вид-во ПП «Галицька друкарня «ПЛЮС». 2009. 400 с
 48. Жизневский В.В., Гуменецький В.В. Промисловий каталіз у нафтопереробці та технології органічних продуктів. Монографія. Львів. Вид-во «Львівська політехніка». 2010. 272 с.
 49. Гуменецький В.В., Гринишин О.Б. Конструкційні матеріали. Консп.лекцій. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2010. 36 с.
 50. Топільницький П.І., Мачинський О.Я. Гідрокрекінг. Монографія. Львів. Вид-во «Львівська політехніка». 2011. 348 с.
 51. Lukas E., Martinez-Barrera G., Bratychak M., Astakhova O. English. Portuguese. Spanish. Ukrainian Vocabulary of  Oil Chemistry and Refining. Rio-de-Janeiro: E-papers, 2012. 272 p.
 52. Bratyczak M., Astachowa O., Machynskyy O., Iszchuk Ju., Lebedew Je. Angielsko-niemiecko-polsko-rosyjski slownik z zakresu trybologii i srodrow smarowych. Krakow: Instytut Nafty i Gazy. 2012. 408 р.
 53. Гуменецький В.В., Топільницький П.І. Загальнозаводське господарство нафтопереробних заводів. Консп. лекцій. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2012. 112 с.
 54. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Мачинський О.Я. Технологія первинної переробки нафти і газу. Підручник з грифом МОН України. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2014. 488 с.
 55. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Романчук В.В., Лазорко О.І. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів. Навч. посібник. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2014. 248 с.
 56. Бойченко С.В., Черняк Л.М., Любінін Й.А., Топільницький П.І., Шевченко О.Б. Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів. Навч. посібник. Київ: Вид-во НАУ. 2014. 276 с.
 57. Пиш’єв С.В., Братичак М.М. Сучасні технології «чистого» вугілля. Монографія. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2015. 180 с.
 58. Пушак А.Ф., Пушак В.А., Топильницкий П.И., Романчук В.В. Улучшение качества сжиженного углеводородного газа. Монографія. Львів: Вид-во «Підприємство ДЕОЛ». 2015. 94 с.
 59. Бойченко С.В., Братичак М.М., Бєлятинський А.О., Гринишин О.Б, Топільницький П.І., Пушак А.П., Пиш’єв С.В. Високоякісні бітуми для будівництва українських доріг. Монографія. Київ: Вид-во ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін». 2016. 194 с.
 60. Братичак М.М. Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функціональними групами. Синтез, властивості, застосування. Монографія. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2016. 124 с.
 61. Братичак М.М., Гринишин О.Б., Присяжний Ю.В., Пушак А.П. Нафтополімерні смоли із функціональними групами. Синтез, властивості, застосування. Монографія. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2016. 168 с.
 62. Братичак М.М., Астахова Є.Т., Пинчук С.Й., Гунька В.М. Англо-немецко-польско-русский словарь по химии и технологии переработки угля. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2016. 544 с.
 63. Пушак А.П., Топільницький П.І., Бойченко С.В., Романчук В.В. Інгібітори гідратоутворення та корозії. Монографія. Київ: Вид-во ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін». 2016. 150 с.
 64. Братичак М.М., Баб’як Л.В. Моторні палива з альтернативної сировини. Навч.посібник. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2017.. 143 с.
 65. Братичак М.М., Гунька В.М. Хімія нафти і газу. Навч.посібник. Львів: Вид-во «Львівська політехніка». 2017. 448 с.
 66. Бойченко С., Пушак А., Топільницький П., Лейда К. Моторні палива: властивості та якість. Підручник. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури». 2017. 324 с.
 67. Бойченко С., Лейда К., Топільницький П., Матейчик В. Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів. Монографія. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури». 2017. 452 с.
 68. Топільницький П.І., Гринишин О.Б., Романчук В.В. Якість і властивості товарних нафтопродуктів. Навч..посібник. Львів: «Левада». 2019. 203 с.
 69. Бойченко С., Пушак А., Топільницький П., Любінін Й., Лейда К. Оливи моторні, турбінні, гідравлічні та трансмісійні: властивості та якість. Підручник. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури». 2019. 323 с.
 70. Michael Bratychak, Olena Shyshchak, Olena Astakhova, Ostap Ivashkiv. Oligomers with Functional Groups Based on Epoxy Resins. Synthesis, Properties and Application.- Monograph. Lviv: Publishing House of Lviv Polythechnic National University. 2019.. 220 p.
 71. Братичак М. М., Гунька В. М. Хімія нафти і газу. Підручник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2020. 446 c.
 72. Братичак М. М., Астахова О. Т., Присяжний Ю. В. Азотовмісні функціональні олігомери. Синтез, властивості, застосування. Монографія. Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”. 2020. 183 с.
 73.  Червінський Т., Топільницький П., Ярмола Т. Експлуатаційні матеріали для автотехніки. Навч.посібник. Львів: видавництво «Левада». 2020. 326 с.
 74. Pyshyev S., Miroshnichenko D. Sulfur, coal and coke: theory and practice. Monograph. Beau Bassin: LAP Lambert Academic Publishing. 2020. 276 p.
Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому