Історична довідка

Кафедра «Хімічної технології переробки нафти та газу» (ХТНГ) це кафедра фахової підготовки, яка є структурним підрозділом Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

Кафедра технології нафти і газу земного була заснована в 1924 році під керівництвом професора Станіслава Пілята у Львівській політехніці на хімічному факультеті. але підготовка навчально-методичної та наукової бази для її створення почалась багато років перед тим. До цього долучились визначні вчені зі світовими іменами Юліан Медведський, Броніслав Павлевський, Роман Залозецький та інші.

В післявоєнний період кафедру очолювали доцент Єва Пілят (1944-1945 р.р.), доцент Сергій Попов (1945 — 1949р.р.; 1952- 1958р.р.),  доцент Давид Стром (1949-1952 р.р.) професор Борис Гриненко (1958-1980 р.р.), академік Роман Кучер (1980-1983р.р.), професор Василь Шевчук (1983-1994 р.р.). 

Новітню історію кафедри творять викладачі та наукові працівники кафедри під керівництвом д.х.н., професора Михайла Братичака. Основні спеціальні курси читають провідні професори Михайло Братичак, Олег Гринишин, Сергій Пиш’єв, Петро Топільницький, та доценти Володимир Гунька, Юрій Присяжний, Тарас Червінський. Кафедра ХТНГ забезпечує виконання освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Хімічні технології палив та вуглецевих матеріалів» як українських так і іноземних спеціалістів.
Активна співпраця з іноземними університетами дає можливість проводити наукове стажування викладачів, науковців та аспірантів. Завідувач кафедри професор М. Братичак проводив наукові дослідження і читав студентам лекції в Північно-Техаському університеті (м. Дентон, США), Единбурзькому технічному університеті (м. Единбург, Великобританія), університеті м. Монпельє (Франція), хіміко-технологічному університеті м. Праги (Чехія), Варшавській, Краківській, Вроцлавській та Шльонській політехніках (Польща). Зокрема професор, д.х.н. М. Братичак в 2017 та 2018 році як візитний професор проводив лекційні заняття в політехніці м.Лодзь та Гданській політехніці (Польща). Доцент, к.т.н. Шищак О.В. проходила наукове стажування Північно-Техаському університеті США та в Гданській політехніці. Професор, д.т.н. С. Пиш’єв стажувався в Ягелонському університеті м. Варшава (Польща). Професор д.т.н. О. Гринишин проходив стажування в нафтовому інституті м.Хошимін Вєтнам. Доценти кафедри  Т. Червінський, Ю. Присяжний та В.Гунька проходили стажування у Вроцлавській політехніці. Співпраця в рамках програми «Ерасмус» дозволяє навчатися та стажуватися за кордоном і студентам. На кафедрі ХТНГ організовано проведення студентської виробничої та переддипломної практики на нафтопереробних заводах України та у м. Плоцьку і. м. Гданську (Польща).

При кафедрі проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру, де навчаються громадяни України та зарубіжних країн.

Основний науковий напрямок роботи кафедри — розроблення наукових засад одержання високооктанових компонентів моторних палив, поверхнево-активних речовин, смол,  мономерів, і допоміжних матеріалів з нафтової сировини. В науково-дослідних лабораторіях працюють наукові співробітники Олена Астахова, Марія Швед та Вікторія Романчук,  аспіранти та викладачі кафедри, які працюють за сумісництвом.

Кафедра забезпечена сучасним лабораторним обладнанням, обчислювальною технікою для проведення навчального процесу та науково-дослідних робіт, які виконуються спільно з промисловими підприємствами нафтопереробки, нафтохімії та вуглепереробки, науково-дослідними інститутами АН України.

Співробітники кафедри під керівництвом д.х.н., професора Михайла Братичака організували та провели 11 міжнародних конференцій «Поступ в нафтохімії та нафтопереробці», в яких прийняли участь науковці з України та представники з понад 10 країн світу.

З 2007 року на кафедрі налагоджено випуск англомовного журнал «Chemistry & Chemical Technology», головним редактором якого є професор М. Братичак, секретарем — пофесор А. Когут. Журнал виходить чотири рази на рік. Дописувачами є науковці з України і більше 50 країн світу. З 2012 року журнал «Chemistry & Chemical Technology» входить в наукометричні бази «Scopus» та «Copernicus» , а з 2017 року в «Web of Science».

Оновлено 3 місяці 1 тиждень тому