Кафедра геодезії

Завідувач кафедри: к.т.н., доц. Перій Сергій Сергійович
Заступник завідувача кафедри геодезії з наукової роботи: к.т.н., доцент Вовк Андрій Ігорович
Заступник завідувача кафедри геодезії з організаційної роботи: ст. викладач Покотило Іван Ярославович
Заступник завідувача кафедри геодезії з методичної роботи: ст. викладач Сідоров Ігор Савелійович
Адреса
вул. Карпінського 6, 2-й н.к., кім. 513
E-mail
kh.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-41
(032) 258-21-84

Новини