Вчена рада інституту хімії та хімічних технологій

Голова Вченої ради

Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr) - д.т.н., професор. 
Номер телефону: +38(032) 258-22-15
e-mail: ixxt.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Гумінілович Руслана Ростиславівна ( Ruslana Guminilovych) - кандидат хімічних наук, асистент.

Склад вченої ради інституту

 1. Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, директор ІХХТ, голова Вченої ради ІХХТ;
 2. Гумінілович Руслана Ростиславівна (Guminilovych Ruslana), к.х.н., старший викладач кафедри аналітичної хімії, секретар Вченої ради ІХХТ;
 3. Гринишин Олег Богданович (Grynyshyn Oleg), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу, заступник директора ІХХТ;
 4. Дзіняк Богдан Остапович (Dzinyak Bohdan), д.т.н., професор кафедри технології органічних продуктів, заступник директора ІХХТ;
 5. Знак Зеновій Орестович (Znak Zenoviy), д.т.н., професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин, заступник директора ІХХТ;
 6. Атаманюк Володимир Михайлович (Atamanyuk Volodymyr), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної інженерії;
 7. Братичак Михайло Миколайович (Bratychak Mykhailo), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 8. Вахула Ярослав Іванович (Vakhyla Jaroslav), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології силікатів;
 9. Воронов Станіслав Андрійович (Voronov Stanislav), д.х.н., професор, завідувач кафедри органічної хімії;
 10. Новіков Володимир Павлович (Novikov Volodymyr), д.х.н., професор, завідувач кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 11. Піх Зорян Григорович (Pikh Zoryan), д.т.н., професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів;
 12. Сергеєв Валентин Вікторович (Sergeyev Valentin), д.х.н., професор;
 13. Старчевський Володимир Людвікович (Starchevsky Volodymyr), д.т.н., професор;
 14. Суберляк Олег Володимирович (Suberliak Oleg), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 15. Ятчишин Йосип Йосипович (Yatchyshyn Josyph), д.х.н, професор;
 16. Баб’як Людмила Володимирівна (Babiyak Lyudmila), к.т.н., голова профспілк. бюро працівників ІХХТ, доцент кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 17. Небесний Роман Володимирович (Nebesnyy Roman), к.т.н., голова НТСА РМВ ІХХТ, докторант кафедри технології органічних продуктів;
 18. Власюк Оксана Олександрівна (Vlasyuk Oksana), ст. гр. ХТ – 21, голова профбюро студентів ІХХТ;
 19. Болібрух Лілія Дмитрівна (Bolibrukh Liliya), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 20. Варваренко Сергій Миколайович (Varvarenko Serhiy), д.х.н., с.н.с., доцент кафедри органічної хімії;
 21. Гаврилів Роман Іванович (Havryliv Roman), к.т.н., доцент кафедри хімічної інженерії;
 22. Гелеш Андрій Богданович (Helesh Andriy), д.т.н., доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 23. Герасимчук Сергій Ігорович (Herasymchuk Serhiy), к.х.н., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії;
 24. Губицька Ірина Іванівна (Hubytska Iryna), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 25. Дончак Володимир Андрійович (Donchak Volodymyr), к.х.н., доцент кафедри органічної хімії;
 26. Журахівська Леся Романівна (Zhurakhivsʹka Lesya), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 27. Кіндзера Діана Петрівна (Kindzera Diana), к.т.н., доцент кафедри хімічної інженерії;
 28. Кунтий Орест Іванович (Kuntyy Orest), д.т.н., професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 29. Левицький Володимир Євстахович (Levytsʹkyy Volodymyr), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 30. Лубенець Віра Ільківна (Lubenetsʹ Vira), д.х.н., професор кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 31. Луцюк Ірина Володимирівна (Lutsyuk Iryna), д.т.н., доцент кафедри хімічної технології силікатів;
 32. Марінцова Наталія Геннадіївна (Marintsova Nataliya), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 33. Мельник Юрій Ярославович (Melʹnyk Yuriy), с.н.с. кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 34. Олійник Ліліанна Петрівна (Oliynyk Lilianna), к.х.н., доцент кафедри загальної хімії;
 35. Паляниця Любов Ярославівна (Palyanytsya Lyubov), к.х.н., доцент кафедри технології органічних продуктів;
 36. Панченко Юрій Васильович (Panchenko Juriy), к.х.н., доцент кафедри органічної хімії;
 37. Пиш’єв Сергій Вікторович (Pyshʺyev Serhiy), д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 38. Реутський Віктор Володимирович (Reutsʹkyy Viktor), д.т.н., професор кафедри технології органічних продуктів;
 39. Стадницька Наталія Євгенівна (Stadnytsʹka Nataliya), к.х.н., доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 40. Топільницький Петро Іванович (Topilʹnytsʹkyy Petro), к.т.н., доцент кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 41. Шевчук Олег Михайлович (Shevchuk Oleh), д.х.н., с.н.с. кафедри органічної хімії;
 42. Ізмерлі Ерідан Якович (Izmerli Eridan), ст. гр. БТ – 21;
 43. Ніколюк Сніжана Валентинівна (Nikolyuk Snizhana), ст. гр. ХР – 21;
 44. Очеретний Денис Володимирович (Ocheretnyy Denys), ст. гр. ФР – 21;
 45. Телегій Андріана Вікторівна (Telehiy Andriana), ст. гр. БТ – 21.
Оновлено 11 місяців 1 тиждень тому