Вчена рада інституту хімії та хімічних технологій

Голова Вченої ради

Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr) - д.т.н., професор. 
Номер телефону: +38(032) 258-22-15
e-mail: ixxt.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Гумінілович Руслана Ростиславівна (Ruslana Guminilovych) - кандидат хімічних наук, доцент.

Номер телефону: +38(032) 258-22-46
e-mail: ruslana.r.huminilovych@lpnu.ua

Склад вченої ради інституту

 1. Скорохода Володимир Йосипович (Skorohoda Volodymyr), д.т.н., професор, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, директор ІХХТ, голова Вченої ради ІХХТ;
 2. Гумінілович Руслана Ростиславівна (Guminilovych Ruslana), к.х.н., доцент, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії, секретар Вченої ради ІХХТ;
 3. Гнатів Зоряна Ярославівна (Hnativ Zoriana), к.т.н., доцент, доцент кафедри хімічної інженерії, декан бакалаврату ІХХТ;
 4. Гринишин Олег Богданович (Grynyshyn Oleg), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти і газу, декан магістратури ІХХТ;
 5. Дзіняк Богдан Остапович (Dzinyak Bohdan), д.т.н., професор, професор кафедри технології органічних продуктів, заступник директора ІХХТ;
 6. Атаманюк Володимир Михайлович (Atamanyuk Volodymyr), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної інженерії;
 7. Вахула Ярослав Іванович (Vakhyla Jaroslav), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімічної технології силікатів;
 8. Знак Зеновій Орестович (Znak Zenoviy), д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 9. Дончак Володимир Андрійович (Donchak Volodymyr), д.х.н., професор, завідувач кафедри органічної хімії;
 10. Левицький Володимир Євстахович (Levytsʹkyy Volodymyr), д.т.н., професор, в.о. зав. кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 11. Лубенець Віра Ільківна (Lubenetsʹ Vira), д.х.н., професор, завідувач кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 12. Піх Зорян Григорович (Pikh Zoryan), д.т.н., професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів;
 13. Шаповал Павло Йосифович (Shapoval Pavlo), д.х.н, професор, завідувач кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії;
 14. Оробчук Оксана Михайлівна (Orobchuk Oksana), к.т.н., старший викладач закладу вищої освіти кафедри технології органічних продуктів, голова НТСА РМВ ІХХТ;
 15. Болібрух Лілія Дмитрівна (Bolibrukh Liliya), к.х.н., доцент, доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 16. Братичак Михайло Миколайович (Bratychak Mykhailo), д.т.н., професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 17. Братичак Михайло Михайлович (Bratychak Mykhailo), к.т.н., доцент, доцент кафедри хімічної технології переробки пластмас, голова профспілк. бюро працівників ІХХТ;
 18. Варваренко Сергій Миколайович (Varvarenko Serhiy), д.х.н., с.н.с., професор кафедри органічної хімії;
 19. Гаврилів Роман Іванович (Havryliv Roman), к.т.н., доцент, доцент кафедри хімічної інженерії;
 20. Гелеш Андрій Богданович (Helesh Andriy), д.т.н., професор, професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 21. Герасимчук Сергій Ігорович (Herasymchuk Serhiy), к.х.н., доцент, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії;
 22. Губицька Ірина Іванівна (Hubytska Iryna), к.х.н., доцент, доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 23. Журахівська Леся Романівна (Zhurakhivsʹka Lesya), к.х.н., доцент, доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 24. Кіндзера Діана Петрівна (Kindzera Diana), к.т.н., доцент, доцент кафедри хімічної інженерії;
 25. Кунтий Орест Іванович (Kuntyy Orest), д.т.н., професор, професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин;
 26. Луцюк Ірина Володимирівна (Lutsyuk Iryna), д.т.н., професор, професор кафедри хімічної технології силікатів;
 27. Марінцова Наталія Геннадіївна (Marintsova Nataliya), к.х.н., доцент, доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 28. Мельник Степан Романович (Melʹnyk Stepan), д.т.н., професор, професор кафедри технології органічних продуктів;
 29. Мельник Юрій Ярославович (Melʹnyk Yuriy), с.н.с. кафедри хімічної технології переробки пластмас;
 30. Олійник Ліліанна Петрівна (Oliynyk Lilianna), к.х.н., доцент, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії;
 31. Паляниця Любов Ярославівна (Palyanytsya Lyubov), к.х.н., доцент, доцент кафедри технології органічних продуктів;
 32. Панченко Юрій Васильович (Panchenko Juriy), к.х.н., доцент, доцент кафедри органічної хімії;
 33. Пиш’єв Сергій Вікторович (Pyshʺyev Serhiy), д.т.н., професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 34. Реутський Віктор Володимирович (Reutsʹkyy Viktor), д.т.н., професор, професор кафедри технології органічних продуктів;
 35. Сергеєв Валентин Вікторович (Sergeyev Valentin), д.х.н., професор, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії;
 36. Стадницька Наталія Євгенівна (Stadnytsʹka Nataliya), к.х.н., доцент, доцент кафедри біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології;
 37. Старчевський Володимир Людвікович (Starchevsky Volodymyr), д.т.н., професор, професор кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії;
 38. Топільницький Петро Іванович (Topilʹnytsʹkyy Petro), к.т.н., професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу;
 39. Шевчук Олег Михайлович (Shevchuk Oleh), д.х.н., с.н.с. доцент кафедри органічної хімії;
 40. Киричук Анастасія Олексіївна
 41. Кіяєва Софія Святославівна
 42. Кловак Наталія Володимирівна
 43. Космина Христина Ігорівна
 44. Мостюк Ольга Богданівна
Оновлено 1 рік 3 місяці тому