Історія інституту хімії та хімічних технологій

Інститут хімії та хімічних технологій створений у жовтні 2001 р. на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин з метою підвищення якості підготовки фахівців. Директором інституту призначено доктора хімічних наук, професора Й. Й. Ятчишина. У 2015 році директором інституту обрано професора В. Й. Скороходу. 

Хіміко-технологічний факультет — один із найдавніших факультетів, організований у 1872 р. на базі кафедри хімічної технології, відкритої у 1870 р. Упродовж 1872–1873 рр. тут навчалось 12 студентів. З кожним роком їх кількість зростала, і вже в 1910/1911 навчальному році серед 1736 студентів Львівської політехніки було 157 студентів-хіміків.

У 1873 р. посаду професора мінералогії та геології у Львівській політехніці обійняв Юліян Медвецький — організатор навчального процесу в політехнічній школі у Львові, він тричі був ректором Політехніки, чотири рази деканом факультету технічної хімії і три рази — продеканом.

З утворенням факультету збільшилась кількість кафедр. У 1872 р. кафедрою загальної та аналітичної хімії завідував доктор А. Фройнда, кафедрою хімічної технології — професор Гінзберг. З другої половини 70-х років лекції із загальної та аналітичної хімії читав доктор Ю.Грабовський, з хімічної технології — доктор В. Ванікевич.

У різні часи на факультеті працювали такі видатні вчені зі світовими іменами: доктор С.Нементовський, професори Б. Павлевський, Б. Синевський, С. Пілят, І. Мостіцький.

У 1967 р. хіміко-технологічний факультет поділили на два: хіміко-технологічний та технології органічних речовин, які знову об’єднались в Інститут хімії та хімічних технологій.

Інститут нині об’єднує 11 кафедр, де працюють 32 докторів наук, професорів, 102 доцентів, 11 старших викладачів та 24 асистенти — всі мають наукове звання кандидата наук.

Підвищенню ефективності навчання сприяє широке залучення студентів до участі в наукових роботах, що здійснюються в 15 науково-дослідних лабораторіях з важливих напрямів наукових досліджень.

В комп’ютерних класах інституту студенти навчаються використовувати сучасну обчислювальну техніку для дослідження і проектування новітніх технологічних процесів хімічної переробки нафти, синтезу найрізноманітніших харчових і хімічних речовин та препаратів, а також розрахунки і проектування реакторів та обладнання.

В інституті ефективно працюють 3 спеціалізовані ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій. За останні 30 років випускниками кафедр інституту захищено понад 100 докторських і понад 700 кандидатських дисертацій. Співробітники факультетів опублікували понад 7500 наукових праць, видано понад 140 підручників, монографій, навчальних посібників, понад 700 методичних вказівок, одержали більше ніж 780 авторських свідоцтв і патентів.

Кращі студенти інституту направляються на стажування, ознайомчі практики та навчання в університети Канади, Німеччини, Польщі.

Оновлено 3 роки 7 місяців тому