Відомі випускники кафедри хімії і технології неорганічних речовин

 • Яворський В.Т. (випускник 1959 р.) — заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, зав. кафедри ХТНР Львівської політехники з 1969 року, Почесний професор Львівської політехніки, Почесний професор Українського державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ)
 • Дубіль О.С. (випускник 1948 р.) — д.т.н., професор, професор кафедри ХТНР Львівської політехніки (до 2000 р.)
 • Гогіташвілі Г.Г. (випускник 1948 р.) — д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці Львівської політехніки (з 1964 р. до 1975 р.), професор кафедри охорони праці Львівської політехники
 • Гумницький Я.М. (випускник 1963 р.) — д.т.н., професор, завідувач кафедри «Хімічна інженерія та промислова екологія» Львівської політехніки (з 1987 р. до 2002 р.), професор кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування Львівської політехники
 • Крикливий Д.І. (випускник 1964 р.) — д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
 • Перекупко Т.В. (випускниця 1969 р.) — д.т.н., професор, професор кафедри ХТНР Львівської політехники
 • Калимон Я.А. (випускник 1970 р.) — д.т.н., професор, професор кафедри ХТНР Львівської політехники
 • Береза О.М. (випускник 1952 р.) — директор Яворівського гірничо-хімічного комбінату
 • Мельник В.Ф. (випускник 1958 р.) — к.т.н., директор Центральної Всесоюзної науково-дослідної лабораторії сірки (м. Новий Розділ)
 • Жаровський І.В. (випускник 1959 р.) — к.т.н., заступник директора ВАТ «Оріана» (м. Калуш)
 • Попелик Л.В. (випускниця 1961 р.) — к.т.н., заступник директора Центральної Всесоюзної науково-дослідної лабораторії сірки (м. Новий Розділ)
 • Брезгін Б.М. (випускник 1963 р.) — директор об’єднання «Азот» (м. Рівне), Гродненського азотно-тукового комбінату (Білорусь)
 • Бевзенко В.Ф. (випускник 1969 р.) — к.е.н., генеральний директор АТ «Керамет» (м. Харків), народний депутат Верховної Ради України V i VI скликання, голова підкомітету ВР з питань земельних відносин, водного та лісового господарства
 • Сеньків С.І. (випускник 1970 р.) — к.т.н., заступник директора Центральної Всесоюзної науково-дослідної лабораторії сірки (м. Новий Розділ)
 • Степанюк Л.С. (випускник 1970 р.) — заступник Міністра хімічної промисловості України, генеральний директор ДП «РІВНЕАЗОТ»
 • Слюсар В.В. (випускник 1970 р.) — генеральний директор ВАТ «Оріана» (м. Калуш)
 • Юнко М.Д. (випускник 1971 р.) — генеральний директор ВАТ «ГІРХІМПРОМ» (м. Львів)
 • Бісик І.І. (випускник 1973 р.) — технічний директор ВАТ «Оріана» (м. Калуш)
 • Бодак П.М. (випускник 1995 р.) — генеральний директор ВАТ «ГІРХІМПРОМ» (м. Львів)
 • Заморило І.М. (випускник 1995 р.) — технічний директор підприємства «Аргентум» Громадської організації «Науково-дослідне об’єднання»
 • Білань О. І. (випускник 2006 р.) — головний технолог ВП ТОВ «Автономні джерела струму» ( м. Великі мости, Львівська обл..)
 • Рубай О.І. –к.т.н., провідний інженер ТОВ «ЗІКО»
 • Кравець О.Б. – начальник відділу Корпорації «Енергоресурс-Інвест».
Оновлено 1 рік 4 місяці тому