Історія кафедри хімії і технології неорганічних речовин

Кафедра хімії і технології неорганічних речовин була заснована у 1912 р. проф. Іґнацієм Мосцицьким, який очолював її до обрання його президентом Польщі у 1926 р. Кафедра готувала фахівців з технології неорганічних речовин (ТНР) та технічної електрохімії (ТЕХ).

Надалі кафедру очолювали проф. Тадеуш Кучинський, а із 1945 до 1960 р. — доц. Андрій Животовський. Із 1945 р. здійснювалася підготовка фахівців лише з неорганічної технології. У 1960 р. кафедру технології неорганічних речовин було об’єднано з кафедрою процесів і апаратів хімічних виробництв під керівництвом доц. Олександра Чернявського.

У 1969 р. за ініціативою Віктора Яворського була відновлена окрема кафедра хімічної технології, яка відтоді і дотепер випускає спеціалістів з ТНР. З 1992 р. відновлено випуск фахівців з ТЕХ. Підготовка фахівців здійснюється на стаціонарній та заочній формах навчання..

Кафедра нараховує 12 осіб професорсько-викладацького складу, з них 5 докторів наук, 5 професорів, серед яких сумісником працює проф. Хома М.С. – член-кореспондент АН України, решта — кандидати наук, доценти.

На кафедрі функціонує 5 сучасних навчальних і дві навчально-наукові лабораторії. Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням синтезу наночастинок і наноматеріалів, технології водопідготовлення і водоочищення, очищення газів від шкідливих сполук, технології сорбентів з додатковими функційними властивостями, комплексного перероблення калійної сировини, відходів кольорових і рідкісних металів з розробленням екологічно чистих, ресурсоощадних технологій мінеральних добрив, спеціальних видів сірки та інших продуктів. На кафедрі функціонує єдина в Україні наукова школа з проблем хімії і технології сірки та її найважливіших сполук, сформована проф. В. Яворським.

У 2018 р. започатковано освітню програму підготовки магістрів «Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення».

Вагомі наукові здобутки кафедри у розробленні новітніх технологій наночастинок і нанокомпозитів, спеціальних видів сірки, калійних добрив, утилізації кольорових та дорогоцінних металів, очищення газових і рідких відходів тощо. За останніх 30 років співробітниками кафедри опубліковано понад 850 наукових праць, одержано понад 130 авторських свідоцтв і патентів, захищено 6 докторських і 52 кандидатських дисертації

Оновлено 1 рік 4 місяці тому