Наукова діяльність студентів

Кафедра хімії та технології неорганічних речовин залучає студентів бакалаврів і магістрів до наукової діяльності, зокрема, до виконання робіт за оборонною тематикою. Вони беруть активну участь у наукових семінарах, студентських наукових конференціях та професійних студентських олімпіадах 1-го та 2-го етапів. Результати студентських досліджень проходять апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях та використовують у магістерських роботах. Кращі роботи представляються на профільних конкурсах-оглядах.

Після закінчення навчання кращі студенти мають можливість продовжити наукову дослідницьку роботу в аспірантурі.

Студенти та викладачі кафедри беруть участь у круглих столах, семінарах та програмах обміну.

Кафедра ХТНР організовує також постійні екскурсії студентам для ознайомлення з сучасними виробництвами у західному регіоні України.

Оновлено 1 рік 4 місяці тому