Наукова діяльність кафедри економіки і маркетингу

Кафедра ЕКМ здійснює роботу за науковим напрямом «Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень» (02.2020 −12.2024); галузь застосування 72.20 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук». Державний реєстраційний номер 0120U100957 від 24.02.2020 р. 

Науково-педагогічні працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану та актуальних проблем соціально-економічного розвитку України, здійсненню досліджень динаміки економічних процесів і явищ, формуванню маркетингової стратегії поведінки підприємства на ринку, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки маркетологів, покращенню методики викладання тощо.

Наукова діяльність кафедри економіки і маркетингу зосереджена на перспективних напрямах наукових досліджень, основними з яких є:

  1. Урбаністика та просторова економіка, регіональний маркетинг (к.е.н., доц. Лисяк Н.М., к.е.н. Олексюк Г.В., к.е.н. Попадинець Н.М.).
  2. Напрями розвитку економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень (завідувач кафедри, к.е.н., доц. Сватюк О.Р., к.е.н., доц. Батьковець Н.О., к.е.н. Ангелко І.В., к.е.н. Лех І.А., ст. викл. Самотій Н.С., ст. викл. Івашків В.О., ст. викл. Гринаш Л.П.).
  3. Дослідження теоретичних та прикладних аспектів соціально-гуманітарного розвитку України (к.і.н., доц. Цубов Л.В., д.і.н., доц. Лазурко Л., к.філос.н., доц. Паньків О.В., к.пед.н., ст. викл. Калінська О.П.). 

Для забезпечення оптимального поєднання науково-дослідного та навчально-виховного процесу кафедри здійснюються:

  • зв’язки з підприємствами, установами та організаціями як потенційними роботодавцями для випускників кафедри;
  • публікації результатів наукових досліджень у монографіях, вітчизняних фахових і міжнародних наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних;
  • поглиблення співпраці з провідними вченими інших науково-дослідних, проектних і закладів вищої освіти України за напрямами наукових досліджень кафедри;
  • участь та організація щодо проведення Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій;
  • налагодження міжнародної співпраці для виконання спільних міжнародних наукових проектів, забезпечення участі працівників кафедри в роботі міжнародних конференцій.

Колектив кафедри ЕКМ відрізняється творчою інтелектуальною атмосферою, відкритістю до комунікацій, креативним мислення та дбайливим ставленням до студентів. 

Двері ІППТ завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та розвитку.

Оновлено 3 місяці тому