Історія кафедри економіки та маркетингу

Кафедра економіки і маркетингу (ЕКМ) сформована у 2016 році шляхом реорганізації на основі об’єднання трьох кафедр — «Загальноекономічної підготовки та маркетингу», «Міжнародної економіки» та «Гуманітарної підготовки», які було створено в ІППТ у 2000 році.

Кафедра економіки і маркетингу здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання, забезпечує викладання фундаментальних загальноекономічних та гуманітарних дисциплін для інших спеціальностей ліцензованих в інституті. При кафедрі діють 2 циклові комісії для організації підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності «Маркетинг»: циклова комісія гуманітарних дисциплін та циклова комісія спеціальності «Маркетинг».

Зміст підготовки фахівців кафедрою ЕКМ орієнтований на потреби ринку праці, впровадження інноваційних методів навчання, поєднання навчальної та наукової роботи, вдосконалення практичної складової підготовки студентів, розвиток креативного мислення.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та державній службі, обіймають управлінські посади або провідних фахівців на підприємствах різних форм власності незалежно від галузевого спрямування, а також в організаціях або установах:

 • промислових, посередницьких та торгівельних підприємствах;
 • банках, страхових компаніях;
 • біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів),
 • інвестиційних та рекламних компаніях;
 • консалтингових корпораціях;
 • агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

 Випускники-маркетологи можуть працювати:

 1. Керівниками з логістики та збуту (директор з маркетингу, комерційний директор, завідувач із матеріально-технічного постачання).
 2. Фахівцями на таких посадах:
  • маркетолог;
  • маркетинг-аналітик;
  • маркетолог із розвитку регіону (місто, область);
  • менеджер з маркетингу;
  • проектний менеджер;
  • менеджер з трейд-маркетингу;
  • менеджер з інтернет-маркетингу;
  • маркетолог із продажу онлайн продуктів (візуальної реклами);
  • PR-менеджер;
  • SMM-маркетолог;
  • SMM-копирайтер, рерайтер, таргетолог;
  • контекстолог (Google Ads, Prom.ua);
  • контент-маркетолог;
  • супервайзер (food, FMCG);
  • мерчандайзер по роботі з клієнтами сучасної торгівлі;
  • адміністратор сайту;
  • бренд-менеджер;
  • економіст зі збуту;
  • економіст із ціноутворення;
  • фахівець з методів розширення ринків збуту;
  • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою;
  • фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку;
  • брокер;
  • дилер;
  • товарознавець, тощо.
Оновлено 2 роки 3 місяці тому