Нормативно-правові документи діяльності Центру міжнародної освіти

Діяльність Центру міжнародної освіти базується на нормативно-правових документах, а саме:

 1. Закон України «Про освіту».
 2. Закон України «Про вищу освіту».
 3. Рішення Вченої ради університету про створення Центру міжнародної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
 4. Положення про Центр міжнародної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
 5. Стратегія інтернаціоналізації Національного університету «Львівська політехніка».
 6. Збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка»:
  • Положення про міжнародну академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників;
  • Положення про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном;
  • Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами;
  • Порядок здійснення закордонних відряджень працівниками університету;
  • Порядок організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у Національному університеті «Львівська політехніка.

Шановні колеги! На сайті в прикріплених файлах росташовані проекти Положень, які розробив Центр міжнародної освіти для впорядкування міжнародної співпраці університету. Прохання долучитися до обговорення цих Положень. Ваші пропозиції просимо надсилати на адресу cie@lpnu.ua

Організація та оформлення виїздів за кордон з метою навчання, стажування, відвідання наукових заходів, проведення спільних досліджень за кордоном працівниками та особами, що навчаються в Університеті реалізується відповідно до таких документів:

 1. Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII.
 2. Постанов Кабінету Міністрів України:
  • від 11.12.1992 р. № 698 „Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон“, від 04.03.1996 р. № 287 „Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування“;
  • від 13.04.2011 р. № 411 „Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном“;
  • від 12.07.2004 № 882 ,,Питання стипендіального забезпечення»;
  • від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».
 3. Положення Міністерства освіти і науки України від 11.05.93 № 132 «Про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах».
 4. Наказу Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».

Організування академічної мобільності здобувачів вищої освіти-іноземних громадян здійснюється відповідно до вимог нормативних документів, а саме:

 1. Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 2. Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом МОН України № 1541 від 01.11.2013 р.;
 3. Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого наказом МОН України № 1541 від 01.11.2013.;
 4. Наказу МОН України № 1167 від 11.08.2017 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України»;
 5. Положення про академічну мобільність Національного університету «Львівська політехніка;
 6. Порядку організування прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в Національному університеті «Львівська політехніка».
Оновлено 1 рік 5 місяців тому