Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату

Мальований Мирослав Степанович, д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування, місцевий координатор проєкту CLIMAN
Тимчук Іван Степанович, к.с.-г.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування, місцевий менеджер проєкту CLIMAN
E-mail
myroslav.mal@gmail.com
i.s.tymchuk@gmail.com
Номер(и) телефону
+38 097 149 88 63 (Тимчук Іван Степанович)

 

Тривалість проекту: з 15 листопада 2020 р. до 14 листопада 2024 р.
Кода проекту: 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP
Загальний бюджет проекту: 976 448 EUR
Частина бюджету проєкту, виділена для Львівської політехніки: 108 666,00 EUR​​​​​​​
Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)
Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти

Координатор: Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди;
Співкоординатор: Університет «КРОК», Україна;

Мета проекту – допомогти університетам Грузії, Республіки Білорусь і України стати центрами розвитку досліджень кліматичного менеджменту для прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок і реалізації світових вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків.

Цілі проекту:

  1. Оновити існуючі магістерські програми шляхом розробки міждисциплінарного навчального модуля «Кліматичний менеджмент».
  2. Заснувати при університетах-партнерах консультаційні Центри кліматичного менеджменту і забезпечити їх сталий розвиток.
  3. Сприяти розвитку і зміцненню інституційного потенціалу університетів-партнерів з метою розробки рекомендацій для промислового, транспортного, енергетичного, туристичного секторів і місцевих органів влади в сфері запобігання зміни клімату, адаптації та пом'якшення наслідків. 

 


With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Новини