Про центр

Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів» , створений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.11.2019 року № 1439, є структурним  підрозділом Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка .

Метою діяльності Центру є надання послуг з проведення наукових досліджень шляхом надання доступу і раціонального використання унікального наукоємного та коштовного обладнання і приладів.

Учасниками Центру є Львівський національний університет імені Івана Франка, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

 

Основні завдання Центру

1. Забезпечення виконання фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у рамках держбюджетних, госпдоговірних науково-дослідних робіт за пріоритетними тематичними напрямами:

  • фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
  • найважливіші фундаментальні проблеми хімії та створення хімічних технологій;
  • фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
  • нові речовини і матеріали;
  • найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
  • енергетика та енергоефективність.

2. Створення умов для проведення спільних наукових досліджень вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти та науковими установами.

3. Залучення студентів, аспірантів і молодих учених до науково-дослідних робіт.

4. Сприяння розвитку інноваційного освітнього, наукового, підприємницького середовища.

Основниі функції Центру

1. Надання доступу і права безоплатного користування науковим обладнанням Центру працівникам Університету та працівникам Університетів-учасників, які проводять науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, відповідно до умов, визначених у регламенті доступу до наукового обладнання та користування ним.

2. Забезпечення якісної та надійної роботи наукового обладнання та вимірювальних приладів Центру, їхнє фахове обслуговування, забезпечення умов найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти.

3. Надання платних послуг у межах чинного законодавства.

Оновлено 7 місяців тому