Наукова діяльність кафедри безпеки інформаційних технологій

Тематику науково-дослідних робіт кафедри можна представити як:

  • Розробка нових та вдосконалення існуючих ітераційних методів обчислення елементарних функцій, впровадження їх у системи захисту інформації;
  • Розробка та дослідження методів та створення сучасних засобів захисту інформації в безпровідних мережах;
  • Розвиток теорії аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів;
  • Удосконалення генераторів псевдовипадкових чисел і імпульсних послідовностей.

Працює спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д35.052.18, яка охоплює дві спеціальності. За звітний період відбулося 8 захистів, з них 2 докторських і 6 кандидатських дисертацій. Кафедра бере активну участь в роботі Львівського відділення міжвідомчого міжрегіонального семінару Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації», м.Львів.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому