Історія кафедри безпеки інформаційних технологій

Кафедра БІТ створена на початку 2010 року на основі кафедри захисту інформації, яка була поділена на дві кафедри. Новостворену кафедру очолив доктор технічних наук, професор Максимович Володимир Миколайович, котрий до того обіймав посаду професора на кафедрі захисту інформації. Кафедрі було виділено приміщення в 19 навчальному корпусі університету. Викладацький склад кафедри сформувався в основному за рахунок працівників кафедри захисту інформації. До навчального процесу було залучено також фахівців в галузі інформаційних технологій з інших кафедр університету і академічних інститутів міста Львова. Середній вік викладачів становить 43 роки.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за напрямком 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» і спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.17010101, 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», які є ліцензовані і акредитовані. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі створені три спеціалізовані комп’ютерні класи.

Основними дисциплінами, що вивчають студенти є: «Технології програмування», «Інформаційні технології», «Мережеві операційні системи», «Робота в інтернет», «Архітектура комп’ютерних систем», «Алгоритмічні основи криптології», «WEB програмування», «Криптографічні системи і протоколи», «Прикладна криптологія», «Методи і засоби захисту інформації в комп’ютерних мережах», «Методи і засоби криптоаналізу».

Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі. Створено нову навчально-методичну лабораторію «Криптографічні засоби захисту інформації», що дає можливість проводити підготовку фахівців на сучасному сертифікованому вітчизняному обладнанні.

Науковий напрям кафедри — методи і високопродуктивні та енергоефективні засоби інформаційної безпеки в комп’ютерних системах та комп’ютерних і телекомунікаційних мережах на основі самоконфігуровності, число-імпульсного функціонального перетворення та ітераційного обчислення функцій.

Науковцями кафедри за п’ять років її існування опубліковано 2 монографії, 101 статтю, отримано 3 патенти на винаходи. За цей час захищено 2 докторські і одна кандидатська дисертації. Кафедра бере активну участь в організації і проведені щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем», конкурсах студентських наукових робіт, розробці курсів за програмою ENGENSEC (Educating the Next generation experts in Cyber Security) для магістерської програми по кібер-безпеці.

Оновлено 2 роки 9 місяців тому