Інформація для абітурієнтів

Шановний наш майбутній студент!
Кафедри «Захист інформації» та «Безпека інформаційних технологій» здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю
«КІБЕРБЕЗПЕКА».

Студенти за 4 роки навчання здобувають базову вищу освіту першого (бакалаврського) рівня. Підготовка майбутніх бакалаврів здійснюється за такими спеціалізаціями:

 1. «Системи технічного захисту інформації»;
 2. «Управління інформаційною безпекою»;
 3. «Адміністрування систем кібербезпеки»;
 4. «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Для отримання повної вищої освіти і кваліфікації магістра студенти продовжують навчання упродовж 2 років.

Підготовка за другим магістерським рівнем вищої освіти спеціальності «Кібербезпека» здійснюється за такими спеціалізаціями: 

 1. «Системи технічного захисту інформації»;
 2. «Управління інформаційною безпекою»;
 3. «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Форма навчання — денна, заочна, екстернат — за держзамовленням (за рахунок держбюджету) чи за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб). Наші випускники отримують дипломи міжнародного зразка та стають висококваліфікованими фахівцями в галузі знань «Інформаційні технології».

За час навчання наші студенти активно займаються науковою діяльністю, при кафедрах діє Студентське науково-технічне Товариство захисту інформації, студенти беруть участь у міжнародних програмах співпраці, проходять стажування в навчальних закладах США, Східної та Західної Європи. Навчаючись в магістратурі, кращі студенти із рівнем знань англійської мови не нижче В2 мають змогу навчатися один або два семестри за кордоном завдяки коштам Міжнародного проекту ERASMUS PLUS з можливістю отримання двох дипломів магістра кібернетичної безпеки — диплому нашого університету та диплому одного з європейських університетів, який визнається в країнах ЄС.

Кафедри підтримують тісні наукові контакти з такими організаціями: Softserve, Eleks, EPAM, Microsoft, Digital Security Office, Tadiran Telecom International, Cisco Systems, Xilinx Inc., «НікС», «РІАС», Avidis, Instream Communication Technologies.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Кібербезпека», вивчають наступні фахово-орієнтовані дисципліни, та мають доступ до приладів технічного захисту інформації:

 • Технології програмування;
 • Теорія інформації та кодування;
 • ВЕБ — програмування;
 • Програмування скриптовими мовами;
 • Методи і засоби технічного захисту інформації;
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем;
 • Системи банківської безпеки;
 • Захист інформації в комп’ютерних мережах;
 • Безпека кіберфізичних систем;
 • Хмарні технології та їх захист;
 • Безпека мобільних технологій;
 • Захист економічної інформації.

Наші Випускники вміють:

 • Розробляти спеціальне програмне забезпечення;
 • Створювати системи захисту персональних комп’ютерів;
 • Розробляти системи захисту комп’ютерних мереж;
 • Розробляти об’єкти, пристрої і системи технічного захисту інформації;
 • Працювати з обчислювальною технікою із забезпеченням інформаційної безпеки,
 • Розробляти системи управління інформаційною безпекою;
 • Створювати спеціалізовані захищені бази даних для накопичення та обробки інформації з обмеженим доступом;
 • Організовувати захищений електронний документообіг;
 • Оцінювати ступінь захищеності програмних та апаратних засобів банківських систем;
 • Розробляти захищені ВЕБ-сайти, використовуючи технології ВЕБ-програмування та криптографічні методи захисту інформації;
 • Розробляти захищені сховища даних.

Фахівці за спеціальністю «Кібербезпека» потрібні для забезпечення програмного та технічного захисту інформації, що становить державну або комерційну таємницю:

 • На приватних і державних підприємствах різного профілю;
 • В науково-дослідних установах та проектних організаціях;
 • В органах державного управління та місцевого самоврядування;
 • В підрозділах кіберполіції Міністерства внутрішніх справ;
 • В Державній податковій службі;
 • В Державній митній службі;
 • В Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
 • В банківських установах та бізнесових структурах;
 • В підрозділах захисту інформації залізничного та повітряного транспорту.

Ваш вибір — КІБЕРБЕЗПЕКА

Наші адреси: 

79005, м. Львів-05, вул. Кн. Романа, 1 (ХІХ навчальний корпус), кім. 204,
тел.: (032) 258-30-60, (032) 258-30-59
кафедра «Захист інформації»
Завідувач кафедри «Захист інформації»
Заслужений винахідник України д.т.н., професор
ДУДИКЕВИЧ Валерій Богданович

79005, м. Львів-05, вул. Кн. Романа, 1 (ХІХ навчальний корпус), кім. 219,
тел.: (032) 258-30-77
кафедра «Безпека інформаційних технологій»
Завідувач кафедри «Безпека інформаційних технологій»
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки д.т.н., професор 
МАКСИМОВИЧ Володимир Миколайович

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

«Системи технічного захисту інформації»

Профіль спеціалізації:

Напрям підготовки поєднує поглиблене вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, алгоритмічні мови та програмування, комп’ютерні методи дослідження інформаційних процесів та систем, теорія інформації та кодування) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (електроніка та мікросхемотехніка, алгоритмічні основи криптології, криптографічні системи та протоколи, WEB-програмування, комп’ютерні мережі, бази даних та знань, архітектура комп’ютерних систем, мережеві операційні системи, прикладна криптологія, методи та засоби криптоаналізу, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, системи банківської безпеки, системи та засоби автентифікації, технології та спеціальні розділи програмування) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Системи технічного захисту інформації» та «Управління інформаційною безпекою».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію захищених інформаційних і комунікаційних систем; систем криптографічного захисту, зокрема, з використанням електронного цифрового підпису; систем контрольованого доступу до комп’ютерних мереж з використанням методів автентифікації.

Напрям підготовки поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (методи та засоби технічного захисту інформації; комплексні системи санкціонованого доступу; технічні засоби охорони об’єктів; електроніка та мікросхемотехніка, компонентна база засобів технічного захисту інформації; проектування комплексних систем захисту інформації; комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів, види і засоби технічної розвідки, криптографія, стеганографія та стеганоаналіз) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних технологій» та «Управління інформаційною безпекою».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, зокрема, захищених комп’ютерних систем інформації з обмеженим доступом, захист приміщень від витоку інформації, виявлення закладних пристроїв для несанкціонованого отримання інформації.

 

«Управління інформаційною безпекою»

«Адміністрування систем кібербезпеки»

Профіль спеціалізації:

Напрям підготовки поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп’ютерних системах та мережах) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (основи менеджменту у сфері захисту інформації; організаційне забезпечення інформаційної безпеки; системи менеджменту інформаційної безпеки; системи охорони державної таємниці; теорія ризику; організація спеціального діловодства, основи національної безпеки, забезпечення інформаційної безпеки держави) у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та «Системи технічного захисту інформації».

Це дає можливість готувати фахівців для вирішення  актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки; психології управління; організації спеціального діловодства; основ технічного та криптографічного захисту інформації; реалізації системи управління інформаційною безпекою, зокрема, розроблення політики та програми інформаційної безпеки організації, адміністрування системи інформаційної безпеки, консультування користувачів системи.

Напрям підготовки поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; основи теорії кіл, сигнали та процеси в комп’ютерних системах та мережах, теорія інформації та кодування), дисциплін галузі знань «Інформаційні технології» (технології програмування, програмування скриптовими мовами, WEB-програмування, комп’ютерні мережі, бази даних, архітектура комп’ютерних систем, операційні системи, адміністрування в інформаційних системах) із поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (стандарти інформаційної безпеки, основи криптографії, методи та засоби захисту інформації, безпека веб-додатків, безпека мережевих операційних систем, безпека програмного забезпечення, аудит кібербезпеки, безпека інфраструктури комп’ютерних мереж, інструменти мережевої безпеки, тестування програмного забезпечення, системи журналізації подій в комп’ютерних системах і мережах, основи комп’ютерної криміналістики, тестування на проникнення у комп’ютерних системах і мережах, безпека мобільних технологій, комплексні системи захисту інформації).

Навчальний план складено за співпраці із Львівським ІТ-кластером, що дає можливість готувати фахівців для вирішення актуальних завдань у сфері кібербезпеки, таких як: управління ризиками та інцидентами інформаційної безпеки; розроблення політики інформаційної безпеки; реалізація системи кібербезпеки та її адміністрування, проведення аудиту для ретроспективного аналізу подій кібербезпеки, а також виконання пенетраційного тестування системи кібербезпеки для оцінювання у реальному часі дієвості штатних механізмів і процедур захисту інформації.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому