Навчальний процес кафедри архітектурного проектування

Навчальний процес на кафедрі зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Різноманітна тематика архітектурного проектування забезпечує багатогранну підготовку, яка дає змогу кожному випускнику адаптуватись у будь-якій сфері архітектурної діяльності.

На сьогоднішній день кафедра архітектурного проектування є однією із п’яти профілюючих в Інституті архітектури. Ми здійснюємо підготовку бакалаврів за напрямом «Архітектура»; спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» (за двома спеціалізаціями «Архітектура житла» та «Архітектура інтер’єру»).

Навчання здійснюється за такими формами:

  • Денна;
  • Заочна;
  • Екстернат (дистанційна);
  • Післядипломна (перепідготовка).

За екстернатною формою ви можете здобути ОКР бакалавра та спеціаліста на базі Інституту дистанційного навчання.

Окрім того, на базі Інституту післядипломної освіти на кафедрі організовано перепідготовку фахівців за спеціальністю 7.06010201 «Архітектура будівель і споруд». ІІ-а вища освіта передбачає навчання за скороченим терміном 2,5 роки (8 триместрів).

Щороку нашими випускниками є близько 150 бакалаврів, 40 архітекторів-магістрів і 50 спеціалістів.

Випускники кафедри займаються проектуванням житлових, громадських, виробничих будівель та інженерних споруд, проектуванням інтер’єрів, працюють кураторами будівництва, ведуть науково-дослідницьку та педагогічну діяльність. Про рівень підготовки архітекторів свідчить той факт, що випускники кафедри архітектурного проектування успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і в Польщі, Росії, Австрії, Німеччині, Чехії, Ізраїлі, Канаді.

Оновлено 7 місяців 3 тижні тому