Історія кафедри архітектурного проектування

Кафедра архітектурного проектування є однією із найстаріших кафедр «Львівської політехніка». Вважається, що свій початок кафедра бере ще з 1730р., коли архітектурна спеціальність була відкрита при Львівському університеті. У 1844р., з відкриттям у Львові Технічної академії, архітектурний факультет перейшов до її структури. У 1877р. архітектурний факультет був вже у складі Політехнічної школи і кафедру «Архітектура 1», яку згодом перейменували укафедру Архітектурного проектування. В той час її очолював Юліан Захарієвич — тодішній ректор Львівської політехніки.Кафедра вела курси загального проектування, архітектурних форм, естетики та залізничного будівництва.

У 1957 р. набір на архітектурну спеціальність був припинений у зв’язку з намаганням ідеологів радянської освіти зосередити архітектурну підготовку лише у столичних навчальних закладах. Зусиллям архітектурної громадськості та особисто завідувача кафедри проф. Івана Багенського набір однієї академічної групи був відновлений у 1959р.

З 1961р. по 1971р., кафедра «Архітектурне проектування» була єдиним структурним підрозділом Львівського політехнічного інституту, який провадив архітектурну підготовку за програмою спеціальності «Архітектура широкого профілю».

У 1971 р. кафедра вийшла із складу інженерно-будівельного факультету і на її базі було утворено окремий архітектурний факультет в складі 3-х кафедр: «Архітектурне проектування», «Містобудування» та «Рисунок і живопис».

На сьогодні кафедра нараховує 45 працівників професорсько-викладацького складу. З 2012 року завідувачем кафедри є д. т. н., проф. Микола Габрель.

Керівники за роками:

  • Проф. Іван Багенський (1931 по 1945 рр.);
  • Д. арх., проф.Андрій Рудницький (1966 — 1971 рр.);
  • Проф. Ігор Середюк (1971 —1977 рр.);
  • К. арх., доц. Павло Мар’єв (1977 — 1987 рр., 1988 —1998 рр.);
  • Д. арх., проф. Богдан Черкес (1987 — 1988 рр.);
  • К. арх., доц. Ігор Гнесь (1998 — 2012 рр.).
  • Д. т. н., проф. Микола Габрель 2012 — дотепер.
Оновлено 8 місяців тому