Наукова діяльність кафедри адміністративного та інформаційного права

Пріоритетним напрямом роботи кафедри адміністративного та інформаційного права є наукова діяльність.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

– підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;

– написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;

– участь науково-педагогічного персоналу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;

– стажування науково-педагогічного персоналу кафедри в навчальних закладах України та зарубіжних країн;

– наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;

– залучення студентів до наукової роботи та ін.

 

Науковий напрям роботи кафедри адміністративного та інформаційного права: «Адміністративно-правова доктрина захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах європейської інтеграції України» 0121U110638.

 

 Кафедра є організатором проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій:

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку адміністративного, фінансового та інформаційного права в контексті євроінтеграційних процесів»  (м. Львів, 15 квітня 2021 р.);

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи розвитку (м. Львів, 6 листопада 2020 р.);

– ІV Міжнародна науково-практична конференція ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні (м. Львів, 27 листопада 2020 р.).

 

Міжнародні угоди кафедри про наукову співпрацю:

– Рамкова угода про співпрацю з Факультетом права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла (м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща) від 2021 р. 

– Меморандум про співпрацю з Громадською Організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» від 2021 р.

Оновлено 6 місяців тому