Наукова діяльність студентів

Фото

Серед нагальних завдань забезпечення розвитку науки є підготовка фахівців, що здатні постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та інтелектуально вдосконалюватись. У цьому контексті саме науково-дослідна робота студентів є одним із кроків на шляху вирішення цієї проблеми.

Саме тому, на кафедрі активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Адміністративіст». 

Науковий гурток кафедри – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів інституту, яке формується за напрямом наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. 

Щомісяця члени студентського наукового гуртка проводять засідання та заслуховують доповіді студентів, обговорюють актуальні проблеми юридичної науки. Кращі наукові роботи студентів рекомендовані для оприлюднення на конференціях та інших науково-практичних заходах.

Керівник гуртка – к.ю.н. Малець Марта Романівна

Оновлено 1 тиждень 1 день тому