Наукові та практичні дослідження

Колектив кафедри працює над науковою проблемою «Розробка ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів».

Тематики наукових та практичних робіт:

  1. Дослідження матеріалів та технологій на основі органічних в’яжучих. Зусилля кафедри спрямовані у сферах виготовлення та модифікації нафтових бітумів, бітумних емульсії та матеріалів на їх основі. Дослідження та проектування складів різних варіантів гарячих, теплих та холодних асфальтобетонних сумішей. 
  2. Дослідження матеріалів та технологій на основі мінеральних в’яжучих. Випробування різного роду гідравлічних в’яжучих (цементів, вапна, гіпсу тощо). Проектування та випробування бетонів на основі мінеральних в’яжучих. Науковцями кафедри розроблено теоретичні засади і технологію одержання дорожніх бетонів підвищеної тріщиностійкості шляхом вивчення закономірностей розвитку процесів структуроутворення бетонів, що забезпечують найвищі значення енерговитрат на його руйнування. Встановлено закономірності взаємозв’язку структури, міцності та тріщиностійкості бетону. Запропоновано поглиблений підхід до оцінювання та прогнозування тріщиностійкості бетону за енергетичним критерієм. Вивчено реологічні і фізико-механічні властивості модифікованих композиційних цементів і бетонів на їх основі з комплексними добавками, що тверднули в різних температурних умовах.
  3. Дослідження  ґрунтів та кам’яних матеріалів за сучасними методами досліджень, як в лабораторних, так і в польових умовах.
  4. Контроль якості матеріалів та виконання робіт з спорудження шарів дорожньої конструкції. 
  5. Впроваджуються системи автоматизованого проектування автомобільних доріг, вулиць та штучних споруд. Виконання завдань щодо вишукування, проектування, паспортизації автомобільних доріг,  міських вулиць, мостових споруд.
Оновлено 2 роки 1 місяць тому