Cьогодення кафедри

Кафедра “Автомобільні дороги та мости” об’єднує 20 висококваліфікованих викладачів, з яких – 4 професора, 7 доцентів, 4 старших викладачі, 5 асистентів. 6 викладачів кафедри мають науковий ступінь доктора технічних наук, а 12 - кандидата технічних наук.

Навчальний процес відбувається в оснащених лекційних аудиторіях, комп’ютерному класі на 11 робочих місць, навчально-дослідних лабораторіях “Інженерної геології, грунтознавства та механіки грунтів”, “Дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій”.

Наукова робота викладачів і студентів здійснюється у підрозділі науково-дослідної частини університету:

  1. НДЛ-26 (Науково-дослідна лабораторія дорожньо-будівельних технологій, конструкцій, виробів, матеріалів і ґрунтів).
  2. ГНДЛ-88 (Галузева науково-дослідна лабораторія з обстеження, випробування і реконструкцій мостів, конструкцій будинків та інженерних споруд.
  3. ГНДЛ-112 Галузева науково-дослідна лабораторія з оптимізації, дослідження, обстеження та проектування конструкцій будівель і споруд.
  4. ГНДЛ-108 Галузева науково-дослідна лабораторія з діагностики технічного стану автомобільних доріг, аеродромів і супутніх їм інженерних споруд.

Зв’язок з виробництвом реалізується шляхом виконання госпдоговірних робіт із залученням науково-дослідних лабораторії, а також проектно-конструкторського об’єднання “Політехніка”.

Викладачі кафедри беруть участь в держбюджетних роботах, вітчизняних та міжнародних наукових грантах.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, освітніми програмами «Автомобільні дороги та аеродроми», «Мости та транспортні тунелі».

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Оновлено 2 роки 1 місяць тому