Призначення Вченої ради Львівської політехніки

Найважливіші питання діяльності та розвитку Університету розлядає колегіальний орган управління — Вчена рада Університету.

Склад та повноваження Вченої ради Університету визначаються Статутом.

Головою Вченої ради Університету є Ректор, термін її повноважень складає 7 років.

Інтереси студентів представляють студенти — члени Вченої ради Університету.

Вчена рада Університету проводить свої планові засідання один раз в місяць, а її Ухвали реалізуються на підставі відповідних наказів Ректора.

Оновлено 3 роки 4 місяці тому