Комісії  нового складу  Вченої  ради  Львівської  політехніки  (2023)

1. Комісія з правових питань, регламенту діяльності та атестаційно-кадрової політики

1.

Лобур М.В.

7.

Колодій Р.С.

2.

Матвійків О.М.

8.

Атаманюк В.М.

3.

Демидов І.В.

9.

Личенко І.О.

4.

Жук Л.В. 10. Кіцак Т.М.

5.

Брилинський Р.Б. 11. Глотов В.М.

6.

Мальований М.С.    

 

2. Комісія з питань стратегічного розвитку

1.

Бобало Ю.Я.

8.

Гнесь І.П.

2.

Матвійків О.М.

9.

Шаховська Н.Б.

3.

Жук Л.В.

10.

Мірінчик Богдан

4.

Жежнич П.І.

11.

Джуман Б.Б.

5.

Крикавський Є.В. 12. Климаш М.М.
6.

Марковець О.В.

13. Ортинський В.Л.
7.

Литвин В.В.

   

 

3. Комісія з  питань освітньої  діяльності

1.

Дзіняк Б.О.

10.

Федасюк Д.В.

2.

Давидчак О.Р.

11.

Ступницький В.В.

3.

Жежнич П.І.

12.

Карівець І.В.

4.

Ройко Ю.Я.

13.

Павлиш В.А.

5.

Гнесь І.П.

14.

Шаповал П.Й.

6. Баль О.М. 15. Хомишин І.Ю.
7. Корендій В.М. 16. Мельник О.Г.
8. Вакарчук Анастасія 17. Гринишин О.Б.
9. Губар Ю.П.    

 

4. Комісія з питань наукової та інноваційної діяльності

1.

Теслюк В.М.

6.

Церклевич А.Л.

2.

Щур І.З.

7.

Знак З.О.

3.

Демидов І.В.

8.

Горохівська Т.М.

4.

Горбатий І.В.

9.

Андрущак А.С.

5.

Подольчак Н.Ю.

10.

Корендій В.М.

 
 

5. Комісія з питань інтернаціоналізації

1.

Карий О.І.

7.

Мірінчик Богдан

2.

Чухрай Н.І.

8.

Марченко Д.О.

3.

Демидов І.В.

9.

Желих В.М.

4. Гулай В.В. 10. Кочан Р.В.
5. Івахів О.В. 11. Максимович О.В.
6. Яремко Г.В. 12. Гумін О.М.
 
 

6. Комісія з етики, академічної доброчесності, національно-патріотичного виховання та гуманітарних питань

1.

Вакарчук Анастасія

6.

Колещук О.Я.

2.

Корж Р.О.

7.

Горохівська Т.М.

3.

Жежнич П.І.

8.

Куньч З.Й.

4. Клос Л.Є. 9. Кузьмін О.Є.
5. Галян І.М.    
                                       
 

7. Комісія з питань фінансово-економічної діяльності

1.

Пилипенко Л.М.

7.

Колодій Р.С.

2.

Крайовський В.Я.

8.

Подольчак Н.Ю.

3.

Лемішовський В.І.

9. Ковальчук В.Б.

4.

Мельник А.Є.

10.

Бондарчук М.К.

5.

Ситник Й.С.

11. Корягін В.М.

6.

Ільчук П.Г.

   

 

Оновлено 7 місяців тому