Наукова діяльність кафедри теоретичної та загальної електротехніки

Наукові дослідження ведуться в рамках наукової школи «Математичне моделювання динамічних процесів складних електричних кіл та електротехнічних систем». Працівники кафедри здійснюють науково-дослідну роботу за держбюджетними темами:

  • «Застосування методів макромоделювання та діакоптики до розрахунку складних електротехнічних систем»;
  • «Розроблення методів паралельних алгоритмів розрахунку динамічних процесів неоднорідних електротехнічних систем»;
  • «Створення методів, алгоритмів і програм для математичного та комп’ютерного моделювання динамічних процесів в електроенергетичних системах»;
  • «Моделі параметричної чутливості в теорії електромагнітного поля»,«Польові математичні моделі електротехнічних пристроїв»;
  • «Розроблення комп’ютерних методів аналізу електромагнітних процесів у рухомих середовищах»;
  • «Розроблення методико-дидактичних засад автоматизованої системи навчання з електротехнічних дисциплін з елементами штучного інтелекту»;
  • «Розроблення діакоптичних методів розрахунку динамічних режимів електроенергетичних систем на паралельних обчислювальних засобах»;
  • «Математичне моделювання електроенергетичних систем та їх елементів з метою прогнозування їх часових характеристик».

За час незалежності України на кафедрі інтенсивно здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, чому сприяло активне функціонування створеної спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з електротехнічних дисциплін, яку очолює завідувач кафедри проф.Стахів П. Г. У рамках наукової школи кафедрою підготовлено чотири доктори та 36 кандидатів наук. Протягом 2004–2007 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 140 наукових праць, з яких 45 у зарубіжних виданнях, зроблена 61 доповідь на міжнародних конференціях.

Оновлено 3 роки 11 місяців тому