Підрозділи кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій (секції, лабораторії)

НДЛ-21 Науково-дослідна лабораторія теплоенергетичних пристроїв та систем
 

Лабораторія «Теоретичні основи теплотехніки, технічної термодинаміки і теплопередачі» (ТОТ)
Адреса: вул. Устияновича 5, 10 навч. корпус, 014 кімната

У складі — 12 лабораторних установок, виготовлених або модернізованих за останні п’ять років. Новим напрямком діяльності лабораторії є переведення її на основу комп’ютерного імітування, що значно підвищує надійність, зменшує енергетичні втрати та дає змогу збільшити інформаційний обсяг робіт, оскільки імітатори не мають теплової енергійності.

Лабораторія «Загальна енергетика» (ЗЕ)
Адреса: вул. Устияновича 5, 10 навч. корпус, 015 кімната

Метою діяльності лабораторії є дослідження, вивчення і вдосконалення енергетики загалом, з поєднанням наукових досліджень та навчального процесу. Основні наукові напрями:

  • Опрацювання теоретичних основ енергетики;
  • Математичне моделювання і дослідження теплоенергетичних та загально енергетичних систем;
  • Методичні опрацювання основ стратегії розвитку територіальних енергетичних комплексів міст та регіонів.

Лабораторія «Нетрадиційної енергетики» (НЕЕ)
Адреса: вул. Устияновича 5, 10 навч. корпус, 016 кімната

У лабораторії створено стенди для навчання студентів з курсів «Нові і нетрадиційні джерела енергії», «Методи перетворення і акумулювання енергії», «Пряме перетворення енергій», «Енергоощадність у ТЕС» тощо. У лабораторії виконують також науково-дослідні роботи з проблем ефективного використання нових та нетрадиційних джерел енергії, акумулювання енергії, прямого перетворення теплоти в електроенергії, в яких активно беруть участь студенти кафедри, що має надзвичайно велике значення для майбуття України.

Лабораторія «Атомна енергетика» (АЕ)
Адреса: вул. Устияновича 5, 10 навч. корпус, машзал, 057 кімната

У лабораторії розміщено обладнання, за допомогою якого студенти ознайомлюються з конструкцією імітатора паливної касети ТВЗ-1000 реактора ВВЕР-1000 в межах дисциплін «Ядерні енергетичні реактори», «Теорія ядерних реукторів». У лабораторії виконують також роботи з дозиметричного контролю з допомогою переносних дозаторів.

Оновлено 1 рік 1 місяць тому