Абітурієнту: загальна інформація

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальності (код і назва)

Перелік конкурсних предметів ЗНО

Форма та терміни навчання

 

143 Атомна енергетика

1.Українська мова та література 

2.  Математика  

3.  Фізика *

3. Іноземна мова *

очна (денна)

4р.

144 Теплоенергетика

1.Українська мова та література 

2.  Математика  

3.  Фізика *

3. Іноземна мова *

очна (денна), заочна

4р., 3р.

   * - за вибором абітурієнта.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність

Спеціалізація

Терміни

навчання

Форма навчання

143 Атомна енергетика

Атомна енергетика

1р. 5м.

очна (денна)

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика (освітньо-наукова програма)

2р.

очна (денна)

Теплові електричні станції

1р. 5м.

очна (денна), заочна

 

Спеціальності «Атомна енергетика» та «Теплоенергетика» є надзвичайно цікавими та стратегічно важливими, оскільки від генерування теплової та електричної енергії залежить безпека, нормальне функціонування та подальший розвиток будь-якої цивілізованої держави.

Тому для отримання необхідної кількості енергії потрібно знати технологічний процес, об’єкт чи апарат генерування, забезпечити його нормальну роботу, уміти його проектувати, монтувати та експлуатувати.

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальністю 143 «Атомна енергетика»

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 143 «Атомна енергетика» протягом чотирьох років студенти здобувають кваліфікацію «Бакалавр з атомної енергетики» завдяки спеціальній освіті та професійній підготовці в галузі знань «Електрична інженерія».

Наступні півтора року навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 143 «Атомна енергетика» студенти мають можливість отримати завершену вищу фахову освіту з присвоєнням кваліфікації «Магістр з атомної енергетики».

Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» протягом чотирьох років студенти здобувають кваліфікацію «Бакалавр з теплоенергетики» завдяки спеціальній освіті та професійній підготовці в галузі знань «Електрична інженерія».

Наступні півтора року навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» студенти мають можливість отримати завершену вищу фахову освіту за спеціалізаціями:

  • Теплові електричні станції;
  • Теплоенергетика.

В результаті успішного завершення навчання їм присвоюють кваліфікації «Магістр з теплоенергетики за спеціалізацією “Теплові електричні станції”» та «Магістр з теплоенергетики» відповідно.

Під час навчання студентів чекають заняття в спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах, знайомство із сучасними методами досліджень та аналізів, переддипломна та наукова практика на передових високотехнологічних підприємствах галузі, (атомні електричні станції (АЕС), теплові електричні станції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), теплоенерго) в наукових та навчальних установах Львівщини, наукова робота під керівництвом відомих вчених, участь у навчальних грантах (вивчення окремих курсів в навчальних закладах Польщі, Німеччини, Австрії), участь в художній самодіяльності, спортивних змаганнях, громадській діяльності; участь в студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Отримані знання дозволяють їм на високому рівні виконати і захистити магістерську кваліфікаційну роботу і забезпечать успішну кар’єру в майбутній роботі.

Ми чекаємо від студентів:

  • Любові до своєї держави;
  • Здатність адаптуватись до нових ситуацій в галузі та самостійно приймати рішення;
  • Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
  • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
  • Уміння описувати результати наукових досліджень в публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих фахових виданнях;
  • Активної громадської позиції.

Установи, де працюють наші випускники:

Випускники кафедри працюють на діючих ТЕС, ТЕЦ та АЕС України; проектних, ремонтних, проектно-конструкторських, налагоджувальних та наукових організаціях; державних інспекціях, профіль яких відповідає спеціалізації «Атомна енергетика» та «Теплоенергетика».

Оновлено 1 рік 1 місяць тому