Про центр

Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів (Центр «Кристал») створено при кафедрі напівпровідникової електроніки (НПЕ) в складі науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» з метою підвищення ефективності фундаментальних і прикладних досліджень, раціонального використання інтелектуального потенціалу співробітників, аспірантів та докторантів, розширення сучасної матеріально-технічної бази для організації навчального процесу, швидшого впровадження інженерно-технічних розробок у виробництво та отримання університетом додаткових позабюджетних коштів.

Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів створено з метою:

До складу науково-дослідного центру «Кристал» входять три лабораторії.

 1. Здійснення наукових та інженерних досліджень за такими напрямами:
  • Дослідження фізико-хімічних, оптичних та електрофізичних властивостей нових матеріалів і вивчення впливу на них зовнішніх збурюючих факторів;
  • Розроблення технології отримання нових кристалічних і аморфних матеріалів із заданими властивостями;
  • Створення нових типів сенсорів фізичних величин з покращеними метрологічними хаактеристиками, здатних працювати в екстремальних умовах;
  • Розроблення і виготовлення елементів сучасних систем вимірювання та контролю;
 2. Створення умов для підвищення якості навчального процесу;
 3. Підготовки та апробації нових методик навчання для їх подальшого впровадження у Львівській політехніці;
 4. Отримання позабюджетних коштів та розвитку;
 5. Якісного оновлення матеріально-технічної бази кафедри НПЕ для забезпечення навчального процесу.
Оновлено 2 роки 2 місяці тому