Навчальний процес кафедри

Кафедра цивільної безпеки є однією із шести профілюючих в Інституті сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

Здійснюється підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Охорона праці».

Навчання здійснюється за такими формами:

  • денна;
  • заочна.

Термін навчання для здобуття кваліфікації бакалавр на базі повної загальної середньої освіти - 8 семестрів, на базі ОКР молодшого спеціаліста - 6 семестрів. Мета освітньої програми «Охорона праці» надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 263 – цивільна безпека та підготувати студентів до подальшого навчання за обраною спеціалізацією.

Студенти самостійно можуть сформувати індивідуальну траєкторію підготовки. Це дасть змогу здобути додаткові професійні компетентності у галузях:

  • охорона праці у сфері обслуговування та ІТ-індустрії - охорона праці у закладах торгівлі та громадського харчування, організація безпеки праці в сфері ІТ індустрії та телекомунікацій, організація безпеки праці підприємств транспорту та логістики, безпека у галузі готельно-ресторанного бізнесу та туристичної діяльності, безпека персоналу закладів освіти та охорони здоров’я, охорона праці у сфері життєзабезпечення населення.
  • охорона праці у виробничій сфері - охорона праці у галузі будівництва та промисловості будматеріалів, безпека виробничих процесів галузі машинобудування, безпека праці на підприємствах легкої промисловості, система управління безпекою хімічних виробництв та паливно-енергетичного комплексу, безпека праці у галузі виробництва продовольчої сировини та харчових продуктів.

Можлива академічна мобільність за освітніми програмами та програмами стажування в провідних навчальних закладах країн Європи.

Під час навчання до проведення занять залучаються фахівці з охорони праці провідних фірм, що дає змогу студентам здобути широкого практичного досвіду на реальних об’єктах економіки.

Рівень підготовки випускників кафедри дає змогу успішно працювати за фахом на всіх підприємствах в Україні, незалежно від форм власності і видів їх діяльності, а також в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Здійснюється також підготовка магістрів за спеціальністю «Цивільна безпека», спеціалізація «Промислова безпека і охорона праці».

Активне збільшення на теренах Західної України і у Львівській області, зокрема, високотехнологічних підприємств, компаній, ростом сфери обслуговування призводить до зростання потреби у висококваліфікованих спеціалістах з безпеки праці та техногенної безпеки.

Магістри з «Промислової безпеки та охорони праці» будуть володіти навичками превентивного і аварійного планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, організації і упровадження сучасних систем менеджменту техногенного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях будь-якого роду діяльності.

Здобуття фаху магістра з «Промислової безпеки та охорони праці» у поєднанні із освітою, отриманою бакалаврами інших технічних спеціальностей дасть змогу суттєво розширити можливості подальшого працевлаштування.

Ліцензійний обсяг — 50 осіб

Денна форма навчання — 30 осіб, заочна — 20 осіб

Студенти зможуть за програмою подвійного диплому, без перерви навчання у Львівській політехніці, здобути освіту у Вищій школі управління охороною праці (ВШУОП) в Катовіцах (Польща) за таких умов:

  • вивчені у Львівській політехніці дисципліни перезараховуються у ВШУОП;
  • дипломна робота захищена в Україні перезараховується у ВШУОП (дипломна робота пишеться один раз, українською мовою, захищається в Україні, роботу не потрібно перекладати на польську мову, у ВШУОП потрібно лише пред’явити довідку про захист);
  • підсумковий екзамен у ВШУОП можна складати польською, російською чи англійською мовами;
  • вартість навчання за програмою подвійних дипломів значно нижча від навчання за звичайною програмою (550 євро за весь період навчання);
  • навчальні сесії у ВШУОП є короткотерміновими, що не потребує великих витрат на проживання (дві сесії тривалістю 1місяць).
Оновлено 11 місяців тому