Наукова діяльність кафедри

Наукові напрями кафедри:

 • переробка та утилізація відходів, ресурсо- та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень;
 • удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб галузей;
 • нанотехнології у процесах гасіння полум’я.  

Зареєстровані НДР

Назва, шифр, керівник, номер реєстрації, дата

1

Грант

Рекультивація антропогенно порушених земель як метод адаптації. UA-01/2020-08
Керівник - Качан С.І., #, 18.03.2021 - 30.04.2021.

2

Грант

Natural products as a base for ecological sustainable preparations. 2021-17236/NP
Керівник – Нагурський О.А., #, 01.01.2022 - 01.01.2024.

 

За господоговорами

2

Розробка проектів нормативно-правових актів з охорони праці підприємства г/д № 1012
Керівник - Комаров В.І., #, 16.10.2018 - 30.11.2018

3

Визначення фізико-хімічних показників антропогенно-порушених грунтів г/д № 550
Керівник - Нагурський О.А., #, 01.01.2021 - 25.01.2021

4

Проведення дослідження відповідності вимогам нормативних актів з питань охорони праці та промислової безпеки: фрези дорожньої навісної агрегатної з трактором МТЗ-82 г/д № 763
Керівник - Левуш С.С., #, 23.10.2017 - 15.11.2017

5

Аналіз доцільності заміни газу на електричний нагрів машини "ROTOSHAFTLESS 530",  г/д № 885-2022
Керівник - Кіт Юрій Володимирович, #, 10.02.2022 - 31.03.2022

 

Кафедральний НДР

6

Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових та виробничих приміщень. ЦБ-1
Керівник - Васійчук Віктор Олексійович, #0117U004124, 01.01.2017 - 31.12.2020.

7

Дослідження еволюції радіаційних та ростових дефектів в кристалічних структурах -елементах приладів моніторингу довкілля. ЦБ-2
Керівник - Качан Степан Іванович, #0117U004125, 01.01.2017 - 31.12.2020.

8

Дослідження безпекових питань основних апаратів технологічної схеми одержання пероцтової кислоти ЦБ-3
Керівник - Нагурський Олег Антонович, #0117U004478, 01.03.2017 - 31.12.2021.

9

Дослідження та моделювання енергоефективних і екологічних елементів конструкцій споруд в контексті сталого розвитку. ЦБ-4
Керівник - Литвиняк Оксана Ярославівна, #0119U103221, 01.10.2019 - 31.12.2023.

10

Дослідження та прогнозування ризиків техногенного та природного характеру в контексті сталого розвитку. ЦБ-5
Керівник - Параняк Надія Михайлівна , #0119U103466, 01.10.2019 - 31.12.2023.

 

За результатами досліджень видані такі підручники, навчальні посібники та монографії:

Видано підручники:

 1. Мещерякова Т.М. Матеріалознавство: підруч. /Т.М. Мещерякова, Р.А. Яцюк, О.А.Кузін, М.О. Кузін.— Дрогобич: Коло, 2015.-400с. (обл.-вид. арк. 21,3) Рекомендовано МОН., лист № 1 /11-4604 від 31.03.2014 р..
 2. Болібрух Б.В. Основи охорони праці: підручник/ А.С.Бєліков, В.А.Шаломов, В.В.Сафонов Б.В.Болібрух та ін.-Дніпро: ПП «Кулик», 2019.-452с..
 3. Болібрух Б.В. Пожежна безпека: підручник/А.С.Бєліков, О.В.Пилипенко, В.М.Довгаль, Б.В.Болібрух та ін.-Дніпро: Журфонд, 2019.-508с..

Видано навчальні посібники:

 1. Бобуш О. А. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола): навчальний посібник / О. А. Бобуш, Т. І. Божук, - Р. М. Вовчик, О. Ю. Гриців, Т. І. Данько, В. В. Дячок, О. А. Нагурський, І. М. Петрушка, В. Д. Погребенник, О. Р. Попович, К. В. Процак, Г. І. Скорик, О. З. Сорочак, Л. Р. Струтинська, П. І. Стецюк, Н. В. Чорненька, Ю. Й. Ятчишин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 159 c..
 2. Петришин Г. П. Містобудівне проектування. Частина 2 : Проектування структурних елементів міста / за ред.: Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак: навчальний посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 288 c..
 3. Вахула О. М. Рекуперація твердих відходів у виробництві силікатних матеріалів: навчальний посібник / О. М. Вахула, І. В. Луцюк, І. В. Солоха. — Львів: Растр-7, 2018. — 92 c..
 4. Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. — Львів: Левада, 2019. — 240 c.
 5. Катренко Л. А. Охорона праці: навчальний посібник / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – Суми: Університетська книга, 2020. – 540 c. 
 6. Пістун І. П. Охорона праці в галузі освіти: навчальний посібник / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, Л. А. Катренко. – Суми: Університетська книга, 2020. – 395 c..
 7. Почапська І. Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Левада, 2021. – 326 c. 
 8. Нагурський О. А. Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек: навчальний посібник / О. А. Нагурський, О. М. Вахула, О. І. Козій, М. П. Петрук, Н. М. Параняк. – Львів: Растр-7, 2020. – 174 c.. 
 9. Мохняк С. М. Тактика ліквідування надзвичайних ситуацій: навчальний посібник / С. М. Мохняк, Н. М. Витрикуш, Н. М. Параняк, А. С. Романів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 204 c. 
 10. Нагурський О. А. Українсько-англійський термінологічний словник з цивільного захисту: навчальний посібник / О. А. Нагурський, А. С. Романів, О. С. Дацько, Н. М. Витрикуш, Н. М. Параняк. – Львів: Растр-7, 2021. – 137 c.. 
 11. Васійчук В. О. Цивільний захист: навчальний посібник / В. О. Васійчук, О. А. Нагурський, В. В. Ляхов. – Львів: Західно-Український Консалтинг Центр, 2021. – 163 c..

Видано монографії:

 1. Shepitchak V. Chapter 4. The support systems and energy saving procedures for improving the thermal regime in production rooms / V. Shepitchak, N. Spodyniuk, O. Dzeryn // Materials and energy-saving technologies in the construction industry : колективна монографія. — Częstochowa, Poland: Publishing Office of Faculty of Management Czestochowa University of Technology, 2017. — c.47—69..
 2. Демчина Б.Г. Конструкції з безавтоклавного пінобетону : монографія / Б.Г. Демчина О. Я. Литвиняк, В.Б. Верба, Х.Б. Демчина , А.П. Половко . — Львів: Простір-М, 2019. — 348 c..
 3. Мисак Й. С. Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 340 с.
 4. Нагурський О. А. Безпека життєдіяльності людини у концепції реалізації цілей сталого розвитку: колективна монографія / О. А. Нагурський, С. І. Качан, І. Б. Пірко, Б. В. Болібрух, О. О. Мацьків, Салапак Любов, С. М. Мохняк, Глушак Петро, Іванків Олександр, О. Г. Чайка, О. Г. Курилець, В. О. Васійчук, Кучера Ярослав, О. П. Павленко, М. Г. Сербов, Б. О. Корчак, В. Є. Стаднік, А. О. Нагурський, Т. І. Червінський, Ю. В. Присяжний, Н. М. Параняк, О. С. Дацько, О. І. Козій, О. М. Вахула, Н. М. Витрикуш, С. В. Князь, Г. В. Крилова, О. А. Барабаш, М. О. Токарєва, О. Я. Литвиняк, М. А. Саницький, У. Д. Марущак, Р. А. Солтисік, О. Р. Позняк, С. В. Королько, Н. О. Нагурський, Б. С. Карпа, Токарчук Михайло, М. П. Петрук, А. С. Романів. – Львів: Фоліант (ПП Віконська О.В.), 2020. – 292 c.. .
 5. Нагурський О. А. Безпека праці. Теорія і практика сучасного розвитку: колективна монографія / О. А. Нагурський, С. І. Качан, В. Б. Шепітчак, В. О. Васійчук, Б. В. Болібрух, Н. Г. Георгіаді, Л. А. Катренко, М. С. Ташак, В. І. Комаров, Ю. В. Кіт, Г. І. Корж, Р. А. Яцюк, Г. В. Крилова, О. М. Вахула, Р. Є. Стець, С. П. Шаповал, О. С. Дацько, І. Я. Почапська, А. С. Романів, Н. М. Витрикуш, О. П. Павленко, М. Г. Сербов, Н. В. Ступницька, М. О. Токарєва, Г. О. Огар, О. Є. Федевич, Н. М. Параняк, О. Г. Чайка, Б. О. Корчак, О. Б. Гринишин, С. В. Пиш'єв, Т. І. Червінський, А. О. Нагурський, В. Є. Стаднік, Т. П. Кропивницька, І. М. Гев'юк, Р. А. Солтисік, І. І. Кіракевич, В. М. Сторожук, О. В. Мельников, С. М. Мохняк, Бабаджанова Ольга. – Львів: Видавництво Західно-Український консалтинг центр, 2021. – 270 c..
 6. Denkovych N.  New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters. Vol. 1: колективна монографія / N. Denkovych, N. Paraniak, O. Datsko. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. – 448 c..
 7. Нагурський А. О. Утилізація відходів – основа відповідального споживання ресурсів: колективна монографія / А. О. Нагурський, Б. О. Корчак, О. Б. Гринишин, Н. М. Витрикуш, І. П. Полюжин, В. О. Васійчук, О. Г. Курилець, Бабаджанова Ольга, О. О. Мацьків, О. Є. Федевич, М. О. Токарєва, Г. О. Огар, В. С. Токарев, О. А. Нагурський, О. М. Вахула, Ю. В. Кіт, Г. В. Крилова, М. С. Мальований, Сербов Микола, Павленко Олена, Н. Г. Георгіаді. – Київ: Яроченко Я.В., 2021. – 173 c. 
 8. Корж Г. І. Розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я у системі професійної підготовки фахівців із цивільної безпеки: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: колективна монографія / Г. І. Корж, Ю. М. Козловський, Н. В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 212 c.

Співробітниками кафедри отримано (в співавторстві) більше 25 патентів України,  Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, опубліковано понад 400 наукових публікацій в українських та іноземних виданнях.  

XVI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя та діяльності людини — освіта, наука, практика»

Конференція акредитована як 123 конференція Європейської Асоціації Безпеки EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.
Організатор — Кафедра цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка».

Місце проведення конференції — Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра цивільної безпеки, м. Львів, пл. св. Юра, 1
Проведена 25-27 квітня 2018 року

Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Європейської Асоціації Безпеки.

В конференції прийняли участь 65 науковців з 32 навчальних закладів та установ, які обговорили проблемні питання безпекової освіти.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції дали можливість для продуктивного обміну досвідом між провідними вченими України і Європи, молодими науковцями та практиками в галузі безпеки життєдіяльності, зміцнення взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

На кафедрі знаходяться лабораторії та спеціалізовані аудиторії оснащені сучасними приладами для підготовки студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»: 

 • Спеціалізований кабінет з охорони праці;
 • Спеціалізований кабінет засобів індивідуального захисту;
 • Навчально-наукова лабораторія виробничої санітарії та гігієни праці;
 • Навчально-наукова лабораторія пожежної профілактики;
 • Навчально-наукова лабораторія електробезпеки;
 • Навчально-наукова лабораторія кафедри цивільної безпеки «Комп’ютерне прогнозування надзвичайних ситуацій»;
 • Комп’ютерний клас «Комп’ютерні технології цивільної безпеки»;
 • Навчально-наукова аудиторія моніторингу надзвичайних ситуацій;
 • Навчально-наукова лабораторія домедичної допомоги. 

В 2021 році науковці кафедри цивільної безпеки, а саме завідувач кафедри цивільної безпеки професор Олег Антонович Нагурський, доцент Віктор Олексійович Васійчук та доцент Степан Іванович Качан  у співпраці з професором кафедри  екології та збалансованого природокористування Мирославом Мальованим здобули грант «Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей українських біосферних резерватів», що має на меті продемонструвати екосистемний підхід з адаптації до зміни клімату в біосферному резерваті «Розточчя». 

Проект реалізований в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI). Федеральне міністерство довкілля, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини (BMU) підтримує цю ініціативу на основі рішення, прийнятого Бундестагом Німеччини. Проєкт впроваджують Фонд Міхаеля Зуккова та Університет сталого розвитку міста Еберсвальде (Німеччина) разом з місцевою громадською організацією «Природа Розточчя», а також кафедрою цивільної безпеки Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола. 

У 2022 році викладачі кафедри цивільної безпеки  взяли участь у міжнародному колективному проекті «Natural products as a base for ecological sustainable preparations» програми EUREKA за спільної участі польських та сербських науковців. 

Керівник проєкту: Нагурський Олег Антонович – д.т.н., проф.каф ЦБ 

Виконавці: Васійчук Віктор Олексійович к.т.н., доцент каф. ЦБ; Качан Степан Іванович к.ф.-м.н., доцент каф. ЦБ. 


 

Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність кафедри
Приєднані файли
Оновлено 7 місяців 1 тиждень тому