Наукова діяльність кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

Основний науковий напрям кафедри:

Теорія і методи проектування радіоелектронних кіл, систем і комплексів та забезпечення їх якості.

В рамках названого наукового напряму ведуться наукові дослідження за такою тематикою:

 • Розробка методів та комп’ютерних засобів системотехнічного проектування інформаційних систем та мереж;
 • Розробка математичних методів та комп’ютерних засобів оцінки показників безвідмовності цифрових пристроїв;
 • Розробка методів макромоделювання складних радіоелектронних засобів орієнтованих на автоматизоване розв’язання задач параметричної надійності;
 • Розробка математичних моделей та методів аналізу електроакустичних пристроїв звукотехнічної апаратури;
 • Моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів.

Науковий напрям «Теорія і практика системотехнічного проектування» розвивається в таких напрямках:

 • Подальший розвиток технології використання методу простору станів для моделювання алгоритмів функціональної та надійнісної поведінки радіоелектронних систем відповідального призначення. Методи та методики математичного моделювання алгоритмів функціональної поведінки радіоелектронних систем короткочасного використання.
 • Подальший розвиток методу оцінювання функціональної безпечності з використанням дискретно-неперервних стохастичних моделей марковського типу для розрахунку показників готовності та безпечності з урахуванням різних типів відмов внаслідок фізичних та інформаційних впливів.
 • Розроблення нових надійнісних моделей відмовостійких систем з конфігурацією на основі мажоритарного принципу (для критичних інформаційно-керуючих систем) та з комбінованим структурним резервуванням (для джерел безперебійного електроживлення).
 • Надійнісне проектування відмовостійких програмно-апаратних систем з версійно-структурним резервуванням, яке базується на урахуванні прогнозу на кількість дефектів у програмному забезпеченні та на оновленні програмного забезпечення в процесі експлуатації програмно-апаратної системи.
 • Удосконалення стратегій технічного обслуговування та ремонту радіоелектронних систем та комплексів.
 • Підвищення функціональної надійності систем охоронної сигналізації на сейсмодатчиках.

На даний час кафедрою виконується науково-дослідні тема «Підвищення ефективності засобів бездротового зв’язку відповідального призначення та процедур моделювання і прогнозування їх характеристик», керівник д. т. н., проф. Бобало Ю.Я.

Результатом НДР буде розробка методів і засобів підвищення місткості та завадостійкості засобів бездротового зв’язку відповідального призначення без підвищення потужності передавачів на основі використання високоефективних методів цифрової модуляції та схемотехнічних рішень підвищення завадостійкості приймального пристрою таких систем, а також методи автоматизації процедур надійнісного моделювання, що на етапі системотехнічного проектування забезпечать скорочення часових та обчислювальних витрат.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому