Наукова діяльність кафедри теоретичної та практичної психології

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології — доктор психологічних наук, професор Сняданко Ірина Ігорівна.

На кафедрі затверджено 5 тем науково-дослідних тем: 

  • «Психологія національної безпеки і благополуччя особистості» Керівник теми: Сняданко Ірина Ігорівна;
  • «Психологічні умови виникнення, поширення і подолання адикцій не хімічного походження в молодіжному середовищі» Керівник теми: Лещинська Олена Альбертівна;
  • «Психологічні умови конструктивної взаємодії сучасної молоді в інформаційному суспільстві» Керівник теми: Березовська Лариса Іванівна
  • «Психологічні детермінанти функціонування організацій у сучасному світі» Керівник теми: Сняданко Ірина Ігорівна;
  • «Психологічні аспекти трансформації культурно-поведінкових конструктів особи у зрізі суспільства ризику» Керівник теми: Свідерська Ольга Іванівна.

З 2021 року при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію «Лабораторія організаційної психології». У лабораторії впроваджуються сучасні психологічні технології, а саме: 

  • розроблено та впроваджено авторську програму «Інтенсив із підготовки тренерів»; розроблено програму «Використання метафоричних асоціативних карт у психологічному консультуванні, терапевтуванні та груповій роботі». (г/д № 748);
  • розроблено та впроваджено програму із використанням метафоричних асоціативних карт у груповій роботі для підвищення мотиваційної сфери учасників групи та індивідуальної корекційної роботи із особистістю. Ознайомлення із різними колодами карт надало пояснення до їх використання у різного роду питаннях при роботі юного спеціаліста. За допомогою Інтенсиву по підготовці тренерів дозволив учасникам сформувати їх перший бізнес план та впровадити в розробку їх ідеї. (г/д № 748).
Оновлено 7 місяців 1 тиждень тому