Кадрове забезпечення. Розрахунок штату. Підвищення кваліфікації

Положення про матеріальне заохочення

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)

Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників та докторантів Національного університету «Львівська політехніка» розроблене згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 790 від 22 серпня 2005 р., наказом МОН України № 557 від 26 вересня 2005 р., іншими нормативно-правовими актами України та Статутом Національного університету «Львівська політехніка» (зі змінами від 10.02.2021р.).

Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка»

Внутрішній стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (СВО ЛП)

Це положення регламентує процедуру представлення та проведення нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка»