Важковирішувані комбінаторні задачі високої розмірності

Розроблено методи, алгоритмічне та програмне забезпечення для розв’язування прикладних важковирішуваних комбінаторних задач високої розмірності, зокрема проектування надвеликих інтегрованих схем; транспортних, енергетичних, зв’язку, програмних та інших систем, розміщення, пакування, ієрархічної декомпозиції складних систем, задачі комівояжера, уникнення хвильового масового поширення аварій  в енергетичних системах (blackout),  викликаного пошкодженням обладнання, диверсіями та іншими  причинами.

Запропонована методика «ієрархічного острівкування» створює умови для зменшення шкоди від таких ситуацій в Україні та інших країнах.

Основні переваги
  • висока якість отриманих розв'язків;
  • коротка тривалість розв'язування.
Вирішує проблеми
  • ієрархічної декомпозиції складних систем на частини;
  • розміщення, пакування, трасування, уникнення масового затемнення (blackout).
Пропонуємо
продаж ліцензії, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня, створення спільного підприємства
Підрозділи, яких стосується розробка