Удосконалення методів прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків

Фізичне і математичне моделювання з використанням засобів візуалізації неусталених потоків рідини із врахуванням двомірності їх течії і аналізу впливу сил інерції на характер руху.

Експериментальне визначення локальних характеристик нестаціонарного потоку та порівняння їх із результатами чисельного розрахунку за математичними моделями розподілу швидкостей і тисків в трубопроводі.

Аналіз факторів і особливостей течії рідини, що призводять до нестабілізованого турбулентного потоку, врахування пульсаційних характеристик для отримання закономірності розвитку процесу вихроутворення.

Основні переваги
  • застосування моделі неусталених течій із врахуванням дисипації енергії, що описує ламінарний і турбулентний режими;
  • експериментальні дослідження неусталених течій рідини в трубах з використанням автоматичної системи дослідження, комп’ютерних технологій і комплексу вимірювальної апаратури;
  • отримання інформації про структуру неусталених течій рідини методами візуалізації;
  • точність розрахунків і проектування складних гідравлічних систем різних технологічних процесів.
Вирішує проблеми
  • оцінювання ефективності роботи гідравлічних систем з неусталеним режимом руху рідини;
  •  зменшення часу розрахунків, збільшення ефективності використання обладнання.
Пропонуємо
експериментальне дослідження локальних характеристик неусталеного потоку.
Підрозділи, яких стосується розробка