Склокерамічний гранульований заповнювач

Запропоновано склад та технологію одержання склокерамічного гранульованого матеріалу на основі зламків скла та місцевої сировини, що одержують за умов низькотемпературного спікання, з об'ємною масою 0,25–0,50 г/см3. Пропонований матеріал можна використовувати як теплоізоляційну засипку, заповнювач до розчинів та бетонів.

Основні переваги
  • можливість використання зламків скла широкого діапазону хімічного складу та дешевої місцевої сировини;
  • низькотемпературний синтез матеріалу;
  • низька об’ємна маса, добрі теплоізоляційні властивості, широкий діапазон гранулометричного складу;
  • екологічність.
Вирішує проблеми

економії енергоресурсів.

Пропонуємо
продаж патентів, спільне доопрацювання розробки до промислового рівня, створення спільного підприємства
Право власності
ПУ № 76210 від 25.12.2012 р.
Підрозділи, яких стосується розробка