Наукова діяльність кафедри регіонального та місцевого розвитку

Науковий напрям кафедри — регіональний і місцевий розвиток, управління розвитком територій.

Наукова діяльність кафедри:

  • узагальнено теоретичні засади стратегічного управління регіональним розвитком;
  • проаналізовано нормативно-правове забезпечення процесів розробки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку;
  • виокремлено проблеми, які виникають у процесі стратегічного управління регіональним розвитком в Україні;
  • обґрунтовано напрями вдосконалення процесів розробки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку;
  • запропоновано практичні рекомендації щодо розробки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку.

Запропоновані практичні рекомендації щодо розробки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку враховують нові умови, зумовлені процесами децентралізації, зокрема формування об’єднаних територіальних громад в Україні. 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у науково-дослідній роботі, зокрема в дослідженнях у межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР — ОК № 0201U004833), в науково-дослідних темах: 

  1. «Теоретичні і прикладні засади створення умов для ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки» (Державний реєстраційний номер 0115U 001283). Термін виконання НДР: 2015 — 2016 рр..
  2. «Удосконалення механізмів місцевого економічного розвитку» (Державний реєстраційний номер 0118U000328). Термін виконання НДР: 2018 −2019 рр.
  3. «Державне стимулювання розвитку об’єднаних територіальних громад і підвищення рівня їх спроможності» (Державний реєстраційний номер 0119U100783). Термін виконання НДР: 2019-2021 рр.

При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія НДЛ-68 «Просторовий розвиток територіальних громад і територій». Науковими напрямами НДЛ-68 є: просторовий розвиток територій; тенденції соціально-економічного розвитку; просторовий економічний розвиток; сільський розвиток; прогнозування розвитку соціально-демографічних, екологічних і економічних процесів.

Оновлено 1 рік 8 місяців тому