Наукові підрозділи


Назва підрозділу Контактна особа
61 НДЛ-129 Науково-дослідна лабораторія картографування та геопросторового моделювання Д.г.н., доц. Сосса Ростислав Іванович
62 НДЛ-128 Науково-дослідна лабораторія «Аналітичний центр з технологій соціальних комунікацій» к.т.н., доц. Федушко Соломія Степанівна
63 НДЛ-126 Науково-дослідна лабораторія динамічних процесів і надійності К.т.н., доц. Топільницький Володимир Григорович
64 НДЛ-123 Науково-дослідна лабораторія транспортних систем д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
65 НДЛ-127 Науково-дослідна лабораторія аналізу даних (Data Science) д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
66 НДЛ-130 Науково-дослідна лабораторія інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних процесів д.політ.н., проф. Гулай Василь Васильович
67 НДЛ-121 Науково-дослідна лабораторія екологічних технологій д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
68 НДЛ-124 Науково-дослідна лабораторія експертизи якості та безпечності товарів д.е.н., проф. Князь Святослав Володимирович
69 НДЛ-125 Науково-дослідна лабораторія «Інновації в туризмі» д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович
70 НДЛ-3 Науково-дослідна лабораторія електронної техніки д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
71 НДЛ-110 Науково-проектна лабораторія дизайну архітектурного середовища канд. арх., доцент Джигіль Юрій Євгенович
72 НПЛ-106 Науково-проектна лабораторія досліджень та проектування житлових та громадських споруд д-р арх., проф. Гнесь Ігор Петрович
73 ТНДЛ-52 Територіальна науково-дослідна лабораторія підприємництва та інвестицій канд. екон. наук, проф. Козик Василь Васильович
74 ГНДВЛ-105 Галузева науково-дослідна виробнича лабораторія з дослідження, обстеження, реконструкції та виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та споруд канд. техн. наук, доцент Барабаш Володимир Михайлович
75 ГНДЛ-99 Галузева науково-дослідна лабораторія з геодезичного забезпечення кадастру та управління природними ресурсами території України д-р техн. наук, проф. Перович Лев Миколайович
76 ГНДЛ-93 Галузева науково-дослідна лабораторія з геодинаміки д-р техн. наук, проф. Заблоцький Федір Дмитрович
77 ГНДЛ-95 Галузева науково-дослідна лабораторія з геоінформаційних систем та технологій д-р техн. наук, проф. Дорожинський Олександр Людомирович
78 ГНДЛ-108 Галузева науково-дослідна лабораторія з діагностики технічного стану автомобільних доріг, аеродромів і супутніх їм інженерних споруд ст. викладач каф. Стечишин Степан Михайлович
79 ГНДЛ-88 Галузева науково-дослідна лабораторія з обстеження, випробування і реконструкцій мостів, конструкцій будинків та інженерних споруд д-р техн. наук, проф. Кваша Віктор Григорович
80 ГНДЛ-112 Галузева науково-дослідна лабораторія з оптимізації, дослідження, обстеження та проектування конструкцій будівель і споруд канд. техн. наук, доц. Мельник Ігор Володимирович
81 ГНДЛ-80 Галузева науково-дослідна лабораторія систем автоматизованого проектування аналогових мікроелектронних вузлів радіоелектронної апаратури д-р техн. наук, проф. Лобур Михайло Васильович
82 ГНДЛ-18 Галузева науково-навчальна лабораторія геодезичного моніторингу і рефрактометрії д-р техн. наук, проф. Третяк Корнилій Романович
83 ВЛ СОІМ Випробувальна лабораторія «Сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства» д-р техн. наук, проф. Дурягіна Зоя Антонівна
84 ННВЦ Навчально-науково-виробничий центр «Інформаційні технології та системи» д-р техн. наук, проф. Шаховська Наталія Богданівна
85 ВЛБМВ Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович
86 ЛМС Лабораторія магнітних сенсорів Завідувач лабораторії: д-р техн. наук, пров. наук. співр. Большакова Інеса Антонівна
87 ЛСЕ Лабораторія сенсорної електроніки Завідувач лабораторії: д-р техн. наук, проф. Дружинін Анатолій Олександрович
88 ЛФОК Лабораторія фізики оптичних кристалів Завідувач лабораторії: д-р фіз.-мат. наук, проф. Убізський Сергій Борисович
89 ННЦ ІТНІ Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії д-р техн. наук, проф. Андрущак Анатолій Степанович
90 ЗРННЦЗІ Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації д. т. н. проф. Дудикевич Валерій Богданович
91 НАЦ ПД «Вектор» Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор» Науковий керівник: д-р політ. наук, проф. Турчин Ярина Богданівна
92 НДКІ ЕЛВІТ Науково-дослідний конструкторський інститут електронної вимірювальної та обчислювальної техніки Директор інституту: канд. техн. наук, ст. наук. співр. Ткаченко Віктор Федорович
93 ДЕМОС Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС» Науковий керівник центру: д.е.н., проф. Садова Уляна Ярославівна
94 Центр «Кристал» Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів «Кристал» Директор центру: д-р техн. наук, проф. Дружинін Анатолій Олександрович
95 ЛьвівСЕПРОбуд Орган сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «ЛьвівСЕПРОбуд» канд. техн. наук, доц. Стасюк Мирослав Ілліч
96 СКБ ЕМС Спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем Директор бюро: д-р техн. наук, проф. Щур Ігор Зенонович
97 Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг» Директор: д.т.н., проф., Мальований Мирослав Степанович