Наукові підрозділи


Назва лабораторії (центру) Контактна особа
61 НДЛ-104 Науково-дослідна лабораторія з регенерації архітектурних історичних комплексів

Кафедра АТР, ІАРД

д-р арх., проф. Бевз Микола Валентинович
62 ГНДВЛ-105 Галузева науково-дослідна виробнича лабораторія з дослідження, обстеження, реконструкції та виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та споруд

Кафедра БКМ, ІБІС

канд. техн. наук, доцент Барабаш Володимир Михайлович
63 НПЛ-106 Науково-проектна лабораторія досліджень та проектування житлових та громадських споруд

Кафедра АПІ, ІАРД

д-р арх., проф. Гнесь Ігор Петрович
64 ГНДЛ-108 Галузева науково-дослідна лабораторія з діагностики технічного стану автомобільних доріг, аеродромів і супутніх їм інженерних споруд

Кафедра АДМ, ІБІС

ст. викладач каф. Стечишин Степан Михайлович
65 НДЛ-109 Науково-дослідна лабораторія інфокомунікаційних систем та мереж: цифрові та інформаційні технології, радіомережі, транспортні телекомунікаційні технології, інформаційні мережі та дистанційна освіта, INTERNET-технології та СУБД

Кафедра ТК, ІТРЕ

д-р техн. наук, проф. Климаш Михайло Миколайович
66 НДЛ-110 Науково-проектна лабораторія дизайну архітектурного середовища

Кафедра ДАС, ІАРД

канд. арх., доцент Джигіль Юрій Євгенович
67 ГНДЛ-112 Галузева науково-дослідна лабораторія з оптимізації, дослідження, обстеження та проектування конструкцій будівель і споруд

Кафедра АДМ, ІБІС

канд. техн. наук, доц. Мельник Ігор Володимирович
68 НДЛ-113 Випробовувальна лабораторія «ЕКОХІМСЕРТ»

Кафедра ЕЗП, ІСТР

д-р техн. наук, проф. Мальований Мирослав Степанович
69 НДЛ-116 Науково-дослідна лабораторія матеріалів та інженерії поверхні

Кафедра МІМ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Дурягіна Зоя Антонівна
70 НДЛ-117 Науково-дослідна лабораторія ландшафтної архітектури

Кафедра МБ, ІАРД

к. арх., доц. Тупісь Степан Павлович
71 НДЛ-118 Науково-дослідна лабораторія «FinTechLab»

Кафедра АФМ, ІАДУ

д-р екон. наук, проф. Подольчак Назарій Юрійович
72 НДЛ-119 Науково-дослідна лабораторія управління проектами

Кафедра УП, ІАДУ

д-р екон. наук, доцент Ільчук Павло Григорович
73 НДЛ-120 Науково-дослідна лабораторія обліку, аналізу і оподаткування

Кафедра ОА, ІНЕМ

д-р екон. наук, проф. Яремко Ігор Йосафатович
74 НДЛ-121 Науково-дослідна лабораторія екологічних технологій

Кафедра ЕБПД, ІСТР

д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
75 НДЛ-122 Науково-дослідна лабораторія «Зовнішньоекономічна та митна діяльність»

Кафедра ЗМД, ІНЕМ

д-р екон. наук, проф. Мельник Ольга Григорівна
76 НДЛ-123 Науково-дослідна лабораторія транспортних систем

Кафедра ТТ, ІМІТ

д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
77 НДЛ-124 Науково-дослідна лабораторія експертизи якості та безпечності товарів

Кафедра ПЕЕТ, ІСТР

д.е.н., проф. Князь Святослав Володимирович
78 НДЛ-125 Науково-дослідна лабораторія «Інновації в туризмі»

Кафедра ТУР, ІСТР

д.е.н., проф. Теребух Андрій Андрійович
79 НДЛ-126 Науково-дослідна лабораторія динамічних процесів і надійності

Кафедра ПМАІ, ІМІТ

К.т.н., доц. Топільницький Володимир Григорович
80 НДЛ-127 Науково-дослідна лабораторія аналізу даних (Data Science)

Кафедра ІСМ, ІКНІ

д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
81 НДЛ-128 Науково-дослідна лабораторія «Аналітичний центр з технологій соціальних комунікацій»

Кафедра СКІД, ІГСН

к.т.н., доц. Федушко Соломія Степанівна
82 НДЛ-129 Науково-дослідна лабораторія картографування та геопросторового моделювання

Кафедра КГМ, ІГДГ

Д.г.н., доц. Сосса Ростислав Іванович
83 НДЛ-130 Науково-дослідна лабораторія інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних процесів

Кафедра МІ, ІМФН

д.політ.н., проф. Гулай Василь Васильович
84 ННВЦ Навчально-науково-виробничий центр «Інформаційні технології та системи»

Інститут ІКНІ,

д-р техн. наук, проф. Шаховська Наталія Богданівна
85 НАЦ ПД «Вектор» Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор»

Інститут ІГСН,

Науковий керівник: д-р політ. наук, проф. Турчин Ярина Богданівна
86 ЛьвівСЕПРОбуд Орган сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «ЛьвівСЕПРОбуд»

Кафедра БКМ, ІБІС

канд. техн. наук, доц. Стасюк Мирослав Ілліч
87 СКБ ЕМС Спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем

Кафедра ЕКС, ІЕСК

Директор бюро: д-р техн. наук, проф. Щур Ігор Зенонович
88 НДКІ ЕЛВІТ Науково-дослідний конструкторський інститут електронної вимірювальної та обчислювальної техніки

Директор інституту: канд. техн. наук, ст. наук. співр. Ткаченко Віктор Федорович
89 Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг»

Директор: д.т.н., проф., Мальований Мирослав Степанович
90 ДЕМОС Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС»

Кафедра ТПЕ, ІАДУ

Науковий керівник центру: д.е.н., проф. Садова Уляна Ярославівна
91 Центр «Кристал» Науково-дослідний центр твердотільної електроніки та сенсорів «Кристал»

Кафедра НПЕ, ІТРЕ

Директор центру: д-р техн. наук, проф. Дружинін Анатолій Олександрович
92 ННЦ ІТНІ Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії

Кафедра ПФН, ІМФН

д-р техн. наук, проф. Андрущак Анатолій Степанович
93 ЛМС Лабораторія магнітних сенсорів

Науково-дослідний підрозділ Центр «Кристал», НПЕ

Завідувач лабораторії: д-р техн. наук, пров. наук. співр. Большакова Інеса Антонівна
94 ЗРННЦЗІ Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації

Кафедра ЗІ, ІКТА

д. т. н. проф. Дудикевич Валерій Богданович
95 ЛСЕ Лабораторія сенсорної електроніки

Науково-дослідний підрозділ Центр «Кристал», НПЕ

Завідувач лабораторії: д-р техн. наук, проф. Дружинін Анатолій Олександрович
96 ВЛБМВ Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів

Кафедра БВ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович
97 ВЛ СОІМ Випробувальна лабораторія «Сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства»

Кафедра МІМ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Дурягіна Зоя Антонівна
98 ЛФОК Лабораторія фізики оптичних кристалів

Науково-дослідний підрозділ Центр «Кристал», НПЕ

Завідувач лабораторії: д-р фіз.-мат. наук, проф. Убізський Сергій Борисович