Наукові підрозділи


Назва лабораторії (центру) Контактна особа
1 НДЛ-3 Науково-дослідна лабораторія електронної техніки

Кафедра ЕЛІ, ІТРЕ

д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
2 НДЛ-6 Науково-дослідна лабораторія моделювання, аналізу, синтезу і оптимізації електроенергетичних й енергозабезпечувальних систем та інтелектуалізації управління ними

Кафедра ЕСУ, ІЕСК

д-р техн. наук, проф. Сегеда Михайло Станкович
3 НДЛ-8 Науково-дослідна лабораторія з розробки реакційноздатних систем для функціоналізації міжфазних поверхонь та конструювання наповнених композитів, біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів, модифікації природних речовин

Кафедра ОХ, ІХХТ

д-р хім. наук, проф. Воронов Станіслав Андрійович
4 НДЛ-10 Науково-дослідна лабораторія одержання та вивчення фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів

Кафедра КЗФ, ІМФН

д.ф.-м.н., професор Петрусь Роман Юрійович
5 НДЛ-11 Науково-дослідна лабораторія підвищення точності електронно-вимірювальних пристроїв

Кафедра ІВТ, ІКТА

д-р техн. наук, проф. Стадник Богдан Іванович
6 НДЛ-12 Науково-дослідна лабораторія технології нафтогазової сировини

Кафедра ХТНГ, ІХХТ

д-р хім. наук, проф. Братичак Михайло Миколайович
7 НДЛ-13 Науково-дослідна лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики

Кафедра ПФН, ІМФН

д-р техн. наук, головний науковий співробітник Іващишин Федір Олегович
8 НДЛ-14 Науково-дослідна лабораторія маркетингу та логістики

Кафедра МЛ, ІНЕМ

д-р екон. наук, проф. Крикавський Євген Васильович
9 НДЛ-15 Науково-дослідна лабораторія оцінювання захищеності інформації усіх видів

Кафедра ЗІ, ІКТА

д-р техн. наук, проф. Дудикевич Валерій Богданович
10 НДЛ-16 Науково-дослідна лабораторія безпровідних інформаційних радіоелектронних систем і технологій

Кафедра РЕПС, ІТРЕ

11 НДЛ-17 Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних і кіберфізичних систем та мережних технологій

Кафедра ЕОМ, ІКТА

д-р техн. наук, проф. Мельник Анатолій Олексійович
12 ГНДЛ-18 Галузева науково-навчальна лабораторія геодезичного моніторингу і рефрактометрії

Кафедра ВГА, ІГДГ

д-р техн. наук, проф. Третяк Корнилій Романович
13 НДЛ-19 Науково-дослідна лабораторія з розроблення і впровадження у виробництво нових будівельних конструкцій

Кафедра БВ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Саницький Мирослав Андрійович
14 НДЛ-20 Науково-дослідна лабораторія дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів

Кафедра АТ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
15 НДЛ-21 Науково-дослідна лабораторія теплоенергетичних пристроїв та систем

Кафедра ТТАЕ, ІЕСК

канд. техн. наук, доц. Кравець Тарас Юрійович
16 НДЛ-23 Науково-дослідна лабораторія попередньо напружених залізобетонних конструкцій

Кафедра БКМ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Бліхарський Зіновій Ярославович
17 НДЛ-24 Науково-дослідна лабораторія процесів та апаратів хімічних виробництв

Кафедра ХІ, ІХХТ

д-р техн. наук, проф. Атаманюк Володимир Михайлович
18 НДЛ-25 Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів та обліку енергоносіїв

Кафедра АВКТ, ІЕСК

д-р техн. наук, проф. Пістун Євген Павлович
19 НДЛ-26 Науково-дослідна лабораторія дорожньо-будівельних технологій, конструкцій, виробів, матеріалів і ґрунтів

Кафедра АДМ, ІБІС

д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна
20 НДЛ-27 Науково-дослідна лабораторія гідравліки та сантехніки

Кафедра ГВІ, ІБІС

д-р техн. наук, доцент Чернюк Володимир Васильович
21 НДЛ-28 Науково-дослідна лабораторія біологічно активних речовин

Кафедра ТБСФБ, ІХХТ

д.х.н., проф. Лубенець Віра Ільківна
22 НДЛ-29 Науково-дослідна лабораторія синтезу, переробки та застосування полімерів

Кафедра ХТПП, ІХХТ

Керівник - д.т.н., проф. Левицький В.Є.
23 НДЛ-31 Науково-дослідна лабораторія моделювання архітектурних об'єктів

Кафедра АПІ, ІАРД

канд. техн. наук, доцент Петренко Юрій Вікторович
24 НДЛ-33 Науково-дослідна лабораторія техніки безпеки, розробки методів охорони праці та радіологічного моніторингу

Кафедра ЦБ, ІСТР

д-р техн. наук, проф. Нагурський Олег Антонович
25 НДЛ-34 Науково-дослідна лабораторія математичного моделювання

Кафедра ВМ, ІМФН

д-р фіз.-мат. наук, проф. Нитребич Зіновій Миколайович
26 НДЛ-35 Науково-дослідна лабораторія термодинаміки та теплотехніки

Кафедра ТГВ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Желих Василь Михайлович
27 НДЛ-37 Науково-дослідна лабораторія синтезу мономерів

Кафедра ТОП, ІХХТ

Дзіняк Б.О.
28 НДЛ-38 Науково-дослідна лабораторія динаміки і надійності промислового обладнання

Кафедра ТМДМ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Малащенко Володимир Олександрович
29 НДЛ-39 Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів

Кафедра РІТМ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Грицай Ігор Євгенович
30 НДЛ-40 Науково-дослідна лабораторія автоматичних машин вібраційної техніки

Кафедра РІТМ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Кузьо Ігор Володимирович
31 НДЛ-41 Науково-дослідна лабораторія технології неорганічних речовин

Кафедра ХТНР, ІХХТ

д-р техн. наук, проф. Знак Зеновій Орестович
32 НДЛ-42 Науково-дослідна лабораторія синтезу та аналізу нових речовин і матеріалів

Кафедра ФАЗХ, ІХХТ

д.х.н., проф. Шаповал Павло Йосифович
33 НДЛ-43 Науково-дослідна лабораторія зварювальних процесів

Кафедра НГІЗ, ІМІТ

д.т.н., проф. Максимович Олеся Володимирівна
34 НДЛ-46 Науково-дослідна лабораторія розрахунків будівельних конструкцій

Кафедра ОМБМ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Харченко Євген Валентинович,
35 НДЛ-47 Науково-дослідна лабораторія моделювання процесів в електричних колах та електротехнічних системах

Кафедра ТЗЕ, ІЕСК

д-р техн. наук, проф. Стахів Петро Григорович
36 НДЛ-48 Науково-дослідна лабораторія прецизійних інтелектуальних мікросистемних та робототехнічних засобів

Кафедра ІМР, ІКТА

д-р техн. наук, проф. Івахів Орест Васильович
37 НДЛ-50 Науково-дослідна лабораторія будівельних матеріалів

Кафедра ХТС, ІХХТ

д-р техн. наук, проф. Вахула Ярослав Іванович
38 ТНДЛ-52 Територіальна науково-дослідна лабораторія підприємництва та інвестицій

Кафедра ЕПІ, ІНЕМ

канд. екон. наук, проф. Козик Василь Васильович
39 НДЛ-54 Науково-дослідна лабораторія управління організаціями

Кафедра МО, ІНЕМ

докт. екон. наук, професор Карий Олег Ігорович
40 НДЛ-58 Науково-дослідна лабораторія аналізу та синтезу структурно-функційних систем

Кафедра ПМ, ІМФН

д-р фіз.-мат. наук, проф. Костробій Петро Петрович
41 НДЛ-59 Науково-дослідна лабораторія механічних випробувань

Кафедра ОМБМ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Харченко Євген Валентинович
42 НДЛ-60 Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів електровакуумного виробництва

Кафедра ПМАІ, ІМІТ

д-р техн. наук, проф. Стоцько Зіновій Антонович
43 НДЛ-61 Науково-дослідна лабораторія удосконалення методів проектування та виробництва апаратури

Кафедра ЕЗІКТ, ІТРЕ

д-р. техн. наук, проф. Романишин Юрій Михайлович
44 НДЛ-62 Науково-дослідна лабораторія автоматизованих систем управління

Кафедра АСУ, ІКНІ

д-р техн. наук, проф. Цмоць Іван Григорович
45 НДЛ-63 Науково-дослідна лабораторія обчислювальної математики

Кафедра ОМП, ІМФН

д-р техн. наук, проф. Пукач Петро Ярославович
46 НДЛ-66 Науково-дослідна лабораторія ​методів графічних відображень, теоретичних основ їх прикладання та застосування в САПР і техніці

Кафедра НГГ, ІМФН

д-р техн. наук, проф. Афтаназів Іван Семенович
47 ГНДЛ-80 Галузева науково-дослідна лабораторія систем автоматизованого проектування аналогових мікроелектронних вузлів радіоелектронної апаратури

Кафедра САПР, ІКНІ

д-р техн. наук, проф. Лобур Михайло Васильович
48 НДЛ-83 Науково-дослідна лабораторія комп’ютерних систем

Кафедра БІТ, ІКТА

д-р техн. наук, проф. Максимович Володимир Миколайович
49 НДЛ-84 Науково-дослідна лабораторія математичного моделювання

Кафедра ПЗ, ІКНІ

д-р техн. наук, проф. Федасюк Дмитро Васильович
50 НДЛ-87 Науково-дослідна лабораторія менеджменту і міжнародного підприємництва

Кафедра ММП, ІНЕМ

д-р екон. наук, проф. Кузьмін Олег Євгенович
51 ГНДЛ-88 Галузева науково-дослідна лабораторія з обстеження, випробування і реконструкцій мостів, конструкцій будинків та інженерних споруд

Кафедра АДМ, ІБІС

д-р техн. наук, проф. Кваша Віктор Григорович
52 НДЛ-89 Наукова термінологічна лабораторія

Підрозділ ТК СНТТ,

д-р техн. наук, проф. Рицар Богдан Євгенович
53 НДЛ-90 Науково-дослідна лабораторія «Людський капітал: економіка і управління»

Кафедра МПА, ІНЕМ

д-р екон. наук, Ситник Йосиф Степанович
54 ГНДЛ-93 Галузева науково-дослідна лабораторія з геодинаміки

Кафедра ВГА, ІГДГ

д-р техн. наук, проф. Заблоцький Федір Дмитрович
55 ГНДЛ-95 Галузева науково-дослідна лабораторія з геоінформаційних систем та технологій

Кафедра ФГІ, ІГДГ

д-р т. наук, проф. Глотов Володимир Миколайович
56 НДЛ-96 Науково-дослідна лабораторія лазерної техніки та оптоелектроніки

Кафедра ЕЛІ, ІТРЕ

д-р техн. наук, проф. Бобицький Ярослав Васильович
57 ГНДЛ-99 Галузева науково-дослідна лабораторія з геодезичного забезпечення кадастру та управління природними ресурсами території України

Кафедра КДТ, ІГДГ

Керівник: д.т.н., доцент Губар Ю.П.
58 НДЛ-100 Науково-дослідна лабораторія «Формування фінансових потоків підприємств в умовах інноваційних трансформацій»

Кафедра ФІН, ІНЕМ

д-р екон. наук, професор Бондарчук М. К.
59 НДЛ-102 Науково-дослідна лабораторія геотехнічного моніторингу та геодинаміки

Кафедра ІГД, ІГДГ

Д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович
60 НДЛ-104 Науково-дослідна лабораторія з регенерації архітектурних історичних комплексів

Кафедра АТР, ІАРД

д-р арх., проф. Бевз Микола Валентинович