Разова СВР ДФ 35.052.095 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Беліченко Олександри Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

д.ю.н., професор Гарасимів Тарас Зеновійович
E-mail
taras.z.harasymiv@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
06.12.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Українська правова думка про юридичний процес (XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.)
Автор дисертації
Беліченко Олександра Валентинівна
Науковий керівник
д.ю.н., професор Стецюк Богдан Романович
Дата захисту
20.12.2021 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації