Разова СВР ДФ 35.052.090 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пелещака Івана Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз

д.т.н., професор Пасічник Володимир Володимирович
E-mail
Volodymyr.V.Pasichnyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
0676906620
Дисертацію прийнято до захисту
06.12.2021
Спеціальність
124 Системний аналіз
Назва дисертаційної роботи
Система розпізнавання мультиспектральних образів на основі осциляторних нейронних мереж
Автор дисертації
Пелещак Іван Романович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Литвин В.В.
Дата захисту
23.12.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.